HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HP sisseehitatud veebiserveri avamine võrguühendust kasutades

background image

HP sisseehitatud veebiserveri avamine võrguühendust kasutades

1.

Vajutage juhtpaneelil nuppu Avaleht .

Avage järgmised menüüd.

Haldus

Aruanded

Konfigureerimise/oleku lehed

2.

Vajutage allanoolt , et tõsta esile kanne Konfigureerimisleht, seejärel vajutage nuppu

OK

.

3.

Tõstke noolenupu abil esile kanne Prindi, seejärel vajutage nuppu

OK

.

168

Peatükk 10 Kasutamine ja hooldus

ETWW

background image

4.

Leidke IP-aadress või hostinimi HP Jetdirecti lehelt.

MÄRKUS.

Mac OS X-i kasutajad võivad kasutada ka konfiguratsioonilehel asuvat Bonjouri

(mDNS) nime, et sisseehitatud veebiserverile ligi pääseda.

5.

Kirjutage printeri IP-aadress või hosti nimi oma arvutis asuva veebilehitseja aadressi/URL-i väljale.