HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HP sisseehitatud veebiserveri kasutamine

background image

HP sisseehitatud veebiserveri kasutamine

Kasutage HP sisseehitatud veebiserverit, et näha toote olekut, konfigureerida selle võrguseadeid ning

hallata printimisfunktsioone oma arvutist, mitte toote juhtpaneelilt. Allpool on toodud näited sellest, mida

saate HP sisseehitatud veebiserveri abil teha:

Vaadake teavet toote oleku kohta.

Määrake kõigi tarvikute järelejäänud kasutusaeg ning tellige uued.

Vaadake ja muutke salve seadistusi.

Vaadake ja muutke printeri juhtpaneeli menüü konfiguratsiooni.

Vaadake ja printige printeri seadistuste teabelehti.

Tellige teavitus printeri ja tarvikute sündmuste kohta.

Vaadake ja muutke võrgu konfiguratsiooni.

HP sisseehitatud veebiserveri kasutamiseks peab teie veebilehitseja vastama järgmistele nõuetele:

Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 või hilisem või Netscape 6.2 või hilisem

Mac OS X: Safari või Firefox, mis kasutab Bonjouri või IP aadressi

Linux: ainult Netscape Navigator

HP-UX 10 and HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7

HP sisseehitatud veebiserver töötab, kui toode on ühendatud IP-põhise võrguga. HP sisseehitatud

veebiserver ei toeta IPX-il põhinevaid tooteühendusi. HP sisseehitatud veebiserveri avamiseks ja

kasutamiseks pole tarvis internetiühendust.

HP sisseehitatud veebiserver on pärast toote võrku ühendamist automaatselt saadaval.

MÄRKUS.

Täieliku teabe sisseehitatud veebiserveri kasutamise kohta leiate Sisseehitatud veebiserveri

kasutusjuhendist Embedded Web Server User Guide, mis asub HP veebilehel

www.hp.com/support/

lj500colorM551

.