HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Tarvikute menüü

background image

Tarvikute menüü

Alljärgnevas tabelis on tehase vaikesätted märgitud tärniga (*).

Tabel 2-4

Tarvikute menüü

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Neljas tase

Väärtused

Tarvikute
haldamine

Printimise
tarvikute olek

Tarvikute sätted

Must kassett

Väga madalad
sätted

Lõpeta

Viip jätkamiseks*

Jätka

Madala läve
sätted

1–100%

Värvikassetid

Väga madalad
sätted

Lõpeta

Viip jätkamiseks*

Jätka

Madala läve
sätted

Tsüaani kassett

Magenta kassett

Kollase kassett

1–100%

Toonerikomplekt

Väga madalad
sätted

Lõpeta*

Viip jätkamiseks

Jätka

Kuumutikomplek
t

Väga madalad
sätted

Lõpeta

Viip jätkamiseks*

Jätka

Madala läve
sätted

1–100%

Värvilise/musta
segu

Automaatne*

Peamiselt
värvilised
leheküljed

Peamiselt
mustvalged
leheküljed

Tarvikute teated

Teade madala
taseme kohta

Sees*

Väljas

16

Peatükk 2 Juhtpaneeli menüüd

ETWW

background image

Tabel 2-4

Tarvikute menüü (järg)

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Neljas tase

Väärtused

Tasememõõdik

Sees*

Väljas

Tarvikute
lähtestamine

Uus
kuumutikomplekt

Nr*

Jah

Must kassett

Olek on kuvatud.

Tsüaani kassett

Olek on kuvatud.

Magenta kassett

Olek on kuvatud.

Kollase kassett

Olek on kuvatud.

Toonerikomplekt

Olek on kuvatud.

Kuumutikomplek
t

Olek on kuvatud.

ETWW

Tarvikute menüü

17