HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Tõrkeotsingu menüü

background image

Tõrkeotsingu menüü

Alljärgnevas tabelis on tehase vaikesätted märgitud tärniga (*).

Tabel 2-16

Tõrkeotsingu menüü

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Neljas tase

Väärtused

Välju tõrkeotsingust

MÄRKUS.

Seda

kuvatakse ainult juhul, kui
väljuda menüüst
Tõrkeotsingu.

MÄRKUS.

Selle

menüükande valimisel
lülitub printer välja ja
seejärel uuesti sisse.

Sündmuste logi
printimine

Sündmuste logi
vaatamine

Prindi paberitee leht

Prindikvaliteedi lehed Prindikvaliteedi

tõrkeotsingu
leheküljed

Prindi
diagnostikaleht

Värvilindi test

Printimise testleht

Koopiad

Vahemik:

1–30

Vaikeseade = 1

Diagnostikatestid

Keela kasseti kontroll

Paberitee sensorid

Alusta testi

Paberitee test

Printimise testleht

Prindi

Kandjate salv

Valige

saadaolevate

salvede nimekirjast.

Testi kahepoolse
printimise teed

Väljas*

Sees

Koopiate arv

Vahemik:

1–500

Vaikeseade = 1

Sensori käsitsitest

Valige

toote

sensorite

nimekirjast.

ETWW

Tõrkeotsingu menüü

33

background image

Tabel 2-16

Tõrkeotsingu menüü (järg)

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Neljas tase

Väärtused

Salvede sensori
käsitsi testimine

Valige

toote

sensorite

nimekirjast.

Komponentide test

Valige

saadaolevate

komponentide nimekirjast.

Korda

Väljas*

Sees

Prindi/peata test

Hangi
diagnostikaandmed

Saada USB-seadmele

Diagnostikafailid

Seadme andmefail

Silumise teabefail*

Lisa failid krahhi
üksikasjadega

Väljas

Sees*

Puhastamise silumise
info

Väljas

Sees*

Loo silumise andmed

34

Peatükk 2 Juhtpaneeli menüüd

ETWW