HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Varundamine/taastamine menüü

background image

Varundamine/taastamine menüü

ETTEVAATUST.

Andmete varundamine ja taastamine on kliendi/seadme administraatori ülesanne.

Teeninduspersonal ei tohi mitte mingil tingimusel kliendi andmeid varundada või taastada.

Alljärgnevas tabelis on tehase vaikesätted märgitud tärniga (*).

Tabel 2-17

Varundamine/taastamine menüü

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Väärtused

Andmete varundamine

Planeeritud varundamised

Planeerimise lubamine

Keelatud*

Lubatud

Varundamise aeg

Vaikimisi = praegune kellaaeg

Päevi varundamise vahel

Vaikeseade = 1

Kohene varundamine

Viimase varukoopia
eksportimine

Andmete taastamine

Sisestage

USB-seade,

millel

on

varufail.