HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Kalibreerimine/puhastamine menüü

background image

Kalibreerimine/puhastamine menüü

Alljärgnevas tabelis on tehase vaikesätted märgitud tärniga (*).

Tabel 2-18

Kalibreerimine/puhastamine menüü

Esimene tase

Teine tase

Väärtused

Puhastussätted

Automaatpuhastus

Väljas*

Sees

Puhastamise intervall

Valige puhastamise ajavahemike nimekirjast.

Automaatpuhastuse formaat

Letter*

A4

Puhastuslehe printimine

Puhasta laseri klaas

Kiire kalibreerimine

Täielik kalibreerimine

Viivita kalibreerimisega ärkamisel/
sisselülitamisel

Jah*

Nr

ETWW

Seadmehooldus menüü

35