HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Juhtpaneeli paigutus

background image

Juhtpaneeli paigutus

Juhtpaneelil on värviline, graafiline ja tekstinäidik, töö kontrollnupud ja kolm valgusdiood (LED) olekutuld.

1

2

3

4

5

7

6

8

9

11

10

1

Juhtpaneeli näidik

Näitab olekuteavet, menüüsid, abiteavet ja veateateid.

2

Üles-noolenupp

Navigeerib menüüdes ja tekstides ning suurendab näidiku arvväärtusi.

3

OK

nupp

Teeb valikuid, jätkab printimist pärast jätkuvaid vigu ning alistab HP-le
mittekuuluva prindikasseti.

4

Valmis tuli

Näitab toote valmisolekut tööks.

5

Andmete märgutuli

Näitab, et seade võtab andmeid vastu.

6

Tähelepanu märgutuli

Näitab, et toote seisund nõuab sekkumist. Seisundiks võib olla tühi paberisalv
või veateade näidikul.

7

Allanoole nupp

Navigeerib menüüdes ja tekstides ning vähendab näidiku arvväärtusi.

8

Avaleht

-nupp

Viib tagasi kõrgtaseme menüüsse.

9

Tagasi-noolenupp

Navigeerib tagurpidi üksteiste sees olevates menüüdes.

10

Lõpeta -nupp

Peatab käimasoleva töö, esitab valiku töö jätkamiseks või tühistamiseks,
kõrvaldab paberi printerist ja kõik jätkuvad vead, mis on peatatud tööga
seotud. Kui printer ei prindi, siis nupule Lõpeta vajutades printimine
peatub.

11

Spikker -nupp

Annab üksikasjalikku teavet seadme teadete või menüüde kohta.