HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Juhtpaneeli menüüd

background image

Juhtpaneeli menüüd

Printeri võimaluste ära kasutamiseks võib olla vajalik püsivara uuendamine. HP soovitab teil aeg ajalt

külastada

www.hp.com/go/lj500colorM551_software

ja kontrollida püsivara versiooniuuenduste

saadavust.

MÄRKUS.

Printige konfiguratsioonileht, et teada saada, missugust püsivara versiooni printer hetkel

kasutab.

Juhtpaneeli menüüdes liikumine

Vajutage menüüde avamiseks nuppu Avaleht .

Vajutage ülesnoolt või allanoolt , et tõsta esile soovitud menüükanne.

Vajutage menüükande valimiseks nuppu

OK

.

12

Peatükk 2 Juhtpaneeli menüüd

ETWW