HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Hangi töö seadme mälust menüü

background image

Hangi töö seadme mälust menüü

Kasutage menüüd Hangi töö seadme mälust, et pääseda juurde seadme sisemälus säilitatavate

tööde nimekirjale.

Tabel 2-3

Hangi töö seadme mälust menüü

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Neljas tase

Viies tase

Väärtused

Hangi töö seadme
mälust

MÄRKUS.

Valige

kaustade nimekirjast.

Kõik tööd (PIN-
koodiga)

MÄRKUS.

Kuvatakse ka
üksiktööde nimed.

Prindi

Sisesta
printimiseks
PIN-kood

Koopiad

Vahemik: 1–9999

Vaikeseade = 1

Printimine ja
kustutamine

Sisesta
printimiseks
PIN-kood

Koopiad

Vahemik: 1–9999

Vaikeseade = 1

Kustuta

Sisesta
printimiseks
PIN-kood

Kõik tööd (PIN-
koodita)

MÄRKUS.

Kuvatakse ka
üksiktööde nimed.

Prindi

Koopiad

Vahemik: 1–9999

Vaikeseade = 1

Printimine ja
kustutamine

Koopiad

Vahemik: 1–9999

Vaikeseade = 1

Kustuta

Kustuta kõik
tööd

Jah

Nr

ETWW

Hangi töö seadme mälust menüü

15