HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Võrgusätted menüü

background image

Võrgusätted menüü

Alljärgnevas tabelis on tehase vaikesätted märgitud tärniga (*).

Tabel 2-14

Võrgusätted menüü

Esimene tase

Väärtused

S/V ajalõpp

Vahemik: 5–300 sekundit

Vaikeseade = 15

Jetdirecti menüü

Üksikasjad leiate alljärgnevast tabelist.

Tabel 2-15

Jetdirecti menüü

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Neljas tase

Viies tase

Väärtused

Teave

Prindi teine
aruanne

Jah

Nr*

TCP/IP

Luba

Sees*

Väljas

28

Peatükk 2 Juhtpaneeli menüüd

ETWW

background image

Tabel 2-15

Jetdirecti menüü (järg)

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Neljas tase

Viies tase

Väärtused

Hostinimi

Hosti nime
muutmiseks kasutage
noolenuppe.

NPIXXXXXX*

IPv4 sätted

Konfigureerimism
eetod

Bootp*

DHCP

Automaatne IP

Käsitsi

Käsitsisätted

MÄRKUS.

See menüü on

saadaval vaid siis, kui teete
valiku Käsitsi, mis asub menüü
Konfigureerimismeetod all.

IP-aadress

Sisestage

aadress

Alamvõrgu mask Sisestage

aadress

Vaikevõrguvärav Sisestage

aadress

Vaike-IP

Automaatne IP*

Pärand

DHCP vabastus

Jah

Nr*

DHCP uuendus

Jah

Nr*

Peamine DNS

Vahemik:

0–255

Vaikeväärtus =
xxx.xxx.xx.xx

Teisene DNS

Vahemik:

0–255

Vaikeväärtus =
0.0.0.0

IPv6 sätted

Luba

Sees*

Väljas

Aadress

Käsitsisätted

Luba

Sees

Väljas*

Aadress

Valige etteantud
nimekirjast.

ETWW

Haldus menüü

29

background image

Tabel 2-15

Jetdirecti menüü (järg)

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Neljas tase

Viies tase

Väärtused

DHCPV6 poliitika

Ruuter
määratletud

Ruuter ei ole
saadaval
*

Alati

Peamine DNS

Valige

etteantud

nimekirjast.

Teisene DNS

Valige

etteantud

nimekirjast.

Puhverserver

Valige

etteantud

nimekirjast.

Puhverport

Vaikeseade

=

00080

Jõudeaja lõpp

Vaikeseade = 0270

Üldine turve

Turvaline veeb

HTTPS nõutav*

HTTPS valikuline

IP-TURVE

Hoia

Keela*

802,1x

Lähtesta

Hoia*

Turvalisuse
lähtestamine

Jah

Nr*

Diagnostika

Sisseehitatud
testid

LAN HW test

Jah

Nr*

HTTP test

Jah

Nr*

SNMP-test

Jah

Nr*

Andmeraja test

Jah

Nr*

Vali kõik testid

Jah

Nr*

Teostamise aeg

Vahemik: 1–60 tundi

Vaikeseade = 1

30

Peatükk 2 Juhtpaneeli menüüd

ETWW

background image

Tabel 2-15

Jetdirecti menüü (järg)

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Neljas tase

Viies tase

Väärtused

Teosta

Jah

Nr*

Pingimistest

Sihtkoha tüüp

IPv4

IPv6

Sihtkoht IPV4

Vahemik:

0–255

Vaikeväärtus =
127.0.0.1

Sihtkoht IPV6

Valige

etteantud

nimekirjast.

Vaikeseade = : : 1

Paketi suurus

Vaikeseade = 64

Ajalõpp

Vaikeseade = 001

Loend

Vaikeseade = 004

Printimistulemuse
d

Jah

Nr*

Teosta

Jah

Nr*

Pingimistulemuse
d

Saadetud paketid Vaikeseade

=

00000

Saadud paketid

Vaikeseade

=

00000

Kaotuse protsent

Vaikeseade = 000

Minimaalne RTT

Vaikeseade = 0000

Maksimaalne RTT

Vaikeseade = 0000

Keskmine RTT

Vaikeseade = 0000

Pingib

Jah

Nr*

ETWW

Haldus menüü

31

background image

Tabel 2-15

Jetdirecti menüü (järg)

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Neljas tase

Viies tase

Väärtused

Värskenda

Jah

Nr*

Ühenduskiirus

Automaatne*

10T pool

10T täielik

100TX pool

100TX täielik

100TX
automaatne

1000T täielik

32

Peatükk 2 Juhtpaneeli menüüd

ETWW