HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Tarvikute haldamine menüü

background image

Tarvikute haldamine menüü

Alljärgnevas tabelis on tehase vaikesätted märgitud tärniga (*).

Tabel 2-12

Tarvikute haldamine menüü

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Neljas tase

Väärtused

Printimise tarvikute
olek

26

Peatükk 2 Juhtpaneeli menüüd

ETWW

background image

Tabel 2-12

Tarvikute haldamine menüü (järg)

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Neljas tase

Väärtused

Tarvikute sätted

Must kassett

Väga madalad sätted

Lõpeta

Viip jätkamiseks*

Jätka

Madala läve sätted

1–100%

Värvikassetid

Väga madalad sätted

Lõpeta

Viip jätkamiseks*

Jätka

Madala läve sätted

Tsüaani kassett

Magenta kassett

Kollase kassett

1–100%

Toonerikomplekt

Väga madalad sätted

Lõpeta*

Viip jätkamiseks

Jätka

Kuumutikomplekt

Väga madalad sätted

Lõpeta

Viip jätkamiseks*

Jätka

Madala läve sätted

1–100%

Värvilise/musta segu

Automaatne*

Peamiselt värvilised
leheküljed

Peamiselt mustvalged
leheküljed

Tarvikute teated

Teade madala taseme
kohta

Sees*

Väljas

Tasememõõdik

Sees*

Väljas

Tarvikute
lähtestamine

Uus
kuumutikomplekt

Nr*

Jah