HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Üldsätete menüü

background image

Üldsätete menüü

Alljärgnevas tabelis on tehase vaikesätted märgitud tärniga (*).

Tabel 2-7

Üldsätete menüü

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Neljas tase

Väärtused

Kuupäeva/kellaaja
sätted

Kuupäeva/kellaaja
vorming

Kuupäeva vorming

PP/KKK/AAAA

KKK/PP/AAAA*

AAAA/KKK/PP

Aja formaat

12 tundi (ennelõunat/
pärastlõunat)
*

24 tundi

Kuupäev/kellaaeg

Kuupäev

Kuu

Päev

Aasta

Määrake väärtused
loenditest.

ETWW

Haldus menüü

19

background image

Tabel 2-7

Üldsätete menüü (järg)

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Neljas tase

Väärtused

Kellaaeg

Tund

Minut

AM/PM

Määrake väärtused
loenditest.

Ajavöönd

Kuu

Päev

Aasta

Määrake väärtused
loenditest.

Kohandamine
päikesevalguse
kasutamiseks

Sees

Väljas*

Energiasätted

Unerežiimi taimeri
sätted

Unerežiimi/
automaatrežiimi
väljalülitamise taimer

Luba*

Keela

Unerežiimi/
automaatrežiimi
väljalülitamine hiljem

Vaikeväärtus on 45
minutit.

Sisestage väärtus 1 kuni
120 minutini.

Äratusrežiimi/
automaatrežiimi
sisselülitamise
sündmused

Kõik sündmused*

Võrguport

Ainult toitenupp

Optimaalne kiirus /
energiakasutus

Kiirem esimene
lehekülg
*

Säästa energiat

Säästa enam energiat

Säästa enim energiat

Prindikvaliteet

Reguleeri värve

Helendused

Tsüaani tihedus

Magenta tihedus

Kollase tihedus

Musta tihedus

-5 kuni 5

Vaikeseade = 0

Pooltoonid

Tsüaani tihedus

Magenta tihedus

Kollase tihedus

Musta tihedus

-5 kuni 5

Vaikeseade = 0

20

Peatükk 2 Juhtpaneeli menüüd

ETWW

background image

Tabel 2-7

Üldsätete menüü (järg)

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Neljas tase

Väärtused

Varjud

Tsüaani tihedus

Magenta tihedus

Kollase tihedus

Musta tihedus

-5 kuni 5

Vaikeseade = 0

Taasta
värviväärtused

Kujutise
registreerimine

Salve <X>
kohandamine

Printimise testleht

X1 nihe

Y1 nihe

X2 nihe

Y2 nihe

-5,00 mm kuni 5,00 mm

Vaikeseade = 0

Automaatne sensori
kasutamine

Salve 1 tuvastamine

Kuumutikomplekt

Laiendatud
diskreetimine

Ainult kile

Paberitüüpide
kohandamine

Valige paberitüüpide
nimekirjast, mida toode
toetab. Kõikide
paberitüüpide puhul
kuvatakse samad
suvandid.

Prindirežiim

Valige prindirežiimide
nimekirjast.

Vaikeväärtus =
Automaatne sensori
kasutamine

Vastupanurežiim

Tavaline*

Üles

Alla

Niiskusrežiim

Tavaline*

Kõrge

Eelpööramise režiim

Väljas*

Sees

Kuumuti
temperatuuri režiim

Tavaline*

Üles

Alla

Paberi keerdumise
režiim

Tavaline*

Vähendatud

ETWW

Haldus menüü

21

background image

Tabel 2-7

Üldsätete menüü (järg)

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Neljas tase

Väärtused

Optimeeri

Tavaline paber

Standardne*

Sile

Raske paber

Standardne*

Sile

Ümbriku kontroll

Tavaline*

Asendus 1

Asendus 2

Keskkond

Tavaline*

Madal temperatuur

Pinge

Tavaline*

Madal pinge

1. salv

Tavaline*

Asendus

Taust

Tavaline*

Asendus 1

Asendus 2

Asendus 3

Ühtsuse kontroll

Tavaline*

Asendus 1

Asendus 2

Asendus 3

Jälgimise juhtimine

Sees*

Väljas

Registreerimine

Tavaline*

Asendus

Ülekande juhtimine

Tavaline*

Asendus 1

Asendus 2

Asendus 3

Kuumuti temperatuur

Tavaline*

Asendus

22

Peatükk 2 Juhtpaneeli menüüd

ETWW

background image

Tabel 2-7

Üldsätete menüü (järg)

Esimene tase

Teine tase

Kolmas tase

Neljas tase

Väärtused

Optimeerimise
taastamine

Serva reguleerimine

Väljas

Hele

Tavaline*

Maksimaalne

Ummistusjärgne
taastamine

Automaatne*

Väljas

Sees

Automaatne
taastumine

Luba

Keela*

Talletatud tööde
haldamine

Töö kiirkoopia
salvestuslimiit

1-300

Vaikeseade = 32

Töö kiirkoopia
hoidmise ajalõpp

Väljas*

1 tund

4 tundi

1 päev

1 nädal

Vaikimisi kaustanimi

Talletatud tööde
sortimine kasutades

Töö nimi*

Kuupäev

Tehase vaikesätete
taastamine

Lähtesta

Kõik

Üldine teave

Prindi

Üldine turve

Kalibreerimine

Piira värvi

Lubage värv

Blokeerige värv

Värviline, kui
lubatud
*

ETWW

Haldus menüü

23