HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Prindikassetile salvestatud andmed

background image

Prindikassetile salvestatud andmed

Käesolevas tootes kasutatavad HP prindikassetid sisaldavad mälukiipi, mis on abiks toote kasutamisel.

Lisaks kogub mälukiip piiratud hulgal teavet, mis on mõeldud vaid toote kasutamise paremaks mõistmiseks

ja mis võib sisaldada järgmist: prindikasseti paigaldamise kuupäev, prindikasseti hiliseima kasutamise

kuupäev, lehekülgede kaetus, kasutatud printimisrežiimid ja toote mudel. See teave aitab HP-l valmistada

tulevikus tooteid, mis vastavad meie klientide printimisvajadustele.

Prindikasseti mälukiibile kogutud andmed ei sisalda teavet, mida võiks kasutada prindikassetti või toodet

kasutava kliendi või kasutaja tuvastamiseks.

HP kogub valimit HP vaba tagastamise ja taaskäitlemise programmi käigus tagastatud prindikassettide

mälukiipidest (HP Planeti partnerid:

www.hp.com/recycle

). Selle valimi mälukiipe loetakse ja uuritakse

HP tulevikutoodete parandamiseks. Neile andmetele on juurdepääs ka HP partneritel, kes aitavad neid

prindikassette taaskäidelda.

Mälukiibi anonüümsele teabele võib juurde pääseda mis tahes kolmas osapool, kelle valduses on see

prindikassett. Kui soovite, et sellele teabele ei oleks juurdepääsu, võite kiibi muuta kasutamatuks. Kui olete

kiibi muutnud kasutamatuks, ei saa seda kasutada üheski HP tootes.

224

Lisa B Hooldus- ja tugiteenused

ETWW