HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - OpenSSL

background image

OpenSSL

See toode sisaldab OpenSSL projekti raames OpenSSL Toolkiti jaoks välja töötatud tarkvara (http://

www.openssl.org/)

SEE ON OpenSSL PROJEKTI POOLT PAKUTAV TARKVARA, MIDA PAKUTAKSE ``NAGU ON''

PÕHIMÕTTEL. VÄLISTATUD ON ÜKSKÕIK MISSUGUSED VÄLJENDATUD VÕI EELDATAVAD

GARANTIID, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, KAUDSED GARANTIID MÜÜDAVUSELE VÕI

SOBIVUSELE KONKREETSEL EESMÄRGIL KASUTAMISEKS. OpenSSL PROJEKT VÕI SELLE

KAASTÖÖLISED EI OLE VASTUTAVAD ÜKSKÕIK MIS VIISIL TEKKINUD JA MIS LIIKI OTSESTE,

KAUDSETE, JUHUSLIKE, TAHTLIKE, ERI- VÕI JÄRELKAHJUDE (KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT

ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE OSTMINE;

KASUTUSKÕLBMATUKS MUUTUMINE, ANDMETE KADUMINE, SAAMATAJÄÄNUD TULUD; VÕI

ÄRITEGEVUSE SEISAK) EEST, MITTE MINGIL ALUSEL, OLGU SEE SIIS LEPING, ABSOLUUTNE GARANTII

VÕI SÜÜTEGU (HOOLETUSEST VÕI MUUST TINGITUD), MIS SELLE TOOTE KASUTAMISEST MINGIL

VIISIL TEKKIDA VÕIB. SEDA ISEGI JUHUL KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON

TEAVITATUD.

See toode sisaldab Eric Youngi (eay@cryptsoft.com) poolt kirjutatud krüptograafiatarkvara. See toode

sisaldab Tim Hudsoni (tjh@cryptsoft.com) poolt kirjutatud tarkvara.

228

Lisa B Hooldus- ja tugiteenused

ETWW