HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Klienditugi

background image

Klienditugi

Kasutage oma riigis/regioonis telefonitsi osutatavaid
tugiteenuseid

Hoidke käepärast toote nimi, seerianumber, ostukuupäev ja
probleemi kirjeldus.

Riigi/regiooni telefoninumbrid on teie toote karbis oleval
teabelehel või aadressil

www.hp.com/support/

.

Ööpäevaringse Interneti-toe saamine

www.hp.com/support/lj500colorM551

Toe saamine Macintoshi arvutiga kasutatavate toodete puhul

www.hp.com/go/macosx

Tarkvarautiliitide, draiverite ja elektroonilise teabe
allalaadimine

www.hp.com/go/lj500colorM551_software

Täiendavate HP teenindus- või hoolduslepingute tellimine

www.hp.com/go/carepack

Toote registreerimine

www.register.hp.com

230

Lisa B Hooldus- ja tugiteenused

ETWW