Abi HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

Kasutusjuhend

M551n

M551dn

M551xh

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 500 värviline M551

Kasutusjuhend

background image

Autoriõigus ja litsents

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Paljundamine, kohandamine või tõlkimine on

ilma eelneva kirjaliku loata keelatud, välja

arvatud autoriõiguse seadustes lubatud

juhtudel.

Siin sisalduvat teavet võib ette teatamata

muuta.

Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad

garantiid on esitatud nende toodete ja

teenustega kaasasolevates garantiikirjades.

Mitte midagi siin ei tohiks tõlgendada

lisagarantiina. HP ei vastuta siin esineda

võivate tehniliste või toimetuslike vigade või

puuduste eest.

Osa number: CF079-90910

Edition 2, 9/2011

Kaubamärkide nimetused

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Arobat

®

ja

PostScript

®

on ettevõttele Adobe Systems

Incorporated kuuluvad kaubamärgid.

Corel® on ettevõtte Corel Corporation või

Corel Corporation Limited kaubamärk või

registreeritud kaubamärk.

Intel® Core™ on Intel Corporationi

kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes

riikides/regioonides.

Java™ on Sun Microsystems, Inc. kaubamärk

USA-s.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja

Windows Vista® on Microsoft Corporation'i

USA-s registreeritud kaubamärgid.

UNIX

®

on ettevõtte The Open Group

registreeritud kaubamärk.

ENERGY STAR® ja ENERGY STAR-i logo on

USA-s registreeritud kaubamärgid.

background image

Selles juhendis kasutatud konventsioonid

NÄPUNÄIDE.

Näpunäited annavad abistavaid vihjeid või otseteid.

MÄRKUS.

Märkused annavad tähtsat infot mõistete seletamiseks või ülesannete sooritamiseks.

ETTEVAATUST.

Manitsused viitavad toimingutele, mida tuleks sooritada, et vältida andmekadu või

kahju tootele.

HOIATUS!

Hoiatused teatavad teile erilistest toimingutest, mida peaks sooritama, et vältida isikukahju,

katastroofilist andmekadu või ulatuslikku kahju tootele.

ETWW

iii

background image

iv

Selles juhendis kasutatud konventsioonid

ETWW

background image

Sisukord

1 Toote põhiandmed ............................................................................................................ 1

Toote võrdlus ........................................................................................................................... 2
Keskkonnaomadused ................................................................................................................ 4
Ligipääsetavuse funktsioonid ..................................................................................................... 5
Toote vaated ........................................................................................................................... 6

Toote eestvaade ........................................................................................................ 6
Printeri tagantvaade .................................................................................................. 7
Liidespordid ............................................................................................................. 7
Seerianumber ja mudeli number asukoht ...................................................................... 8

2 Juhtpaneeli menüüd ......................................................................................................... 9

Juhtpaneeli paigutus ............................................................................................................... 10

Juhtpaneeli abi ....................................................................................................... 10

Juhtpaneeli menüüd ................................................................................................................ 12
Sisselogimine menüü .............................................................................................................. 13
Hangi töö USB-seadmelt menüü ............................................................................................... 14
Hangi töö seadme mälust menüü ............................................................................................. 15
Tarvikute menüü ..................................................................................................................... 16
Salved menüü ........................................................................................................................ 18
Haldus menüü ....................................................................................................................... 19

Aruanded menüü .................................................................................................... 19
Üldsätete menüü ..................................................................................................... 19
Hangi USB-sätetest menüü ........................................................................................ 24
Üldine Printimisseaded menüü .................................................................................. 24
Printimise vaikesuvandid menüü ................................................................................ 25
Kuvasätted menüü ................................................................................................... 26
Tarvikute haldamine menüü ...................................................................................... 26
Salvede haldamine menüü ....................................................................................... 27
Võrgusätted menüü .................................................................................................. 28

Tõrkeotsingu menüü ................................................................................................................ 33
Seadmehooldus menüü ........................................................................................................... 35

ETWW

v

background image

Varundamine/taastamine menüü .............................................................................. 35
Kalibreerimine/puhastamine menüü .......................................................................... 35
USB püsivara värskenduse menüü ............................................................................. 36
Hoolduse menüü ..................................................................................................... 36

3 Windowsi tarkvara ........................................................................................................ 37

Toetatavad operatsioonisüsteemid ja printeridraiverid Windowsi jaoks ......................................... 38
Valige Windowsile õige printeridraiver .................................................................................... 39

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 39

UPD installirežiimid .................................................................................. 40

Windowsi prinditöö sätete muutmine ........................................................................................ 41

Prindisätete prioriteetsus operatsioonisüsteemis Windows ............................................. 41
Kõikide printimistööde seadete muutmine kuni tarkvaraprogrammi sulgemiseni ............... 41
Kõikide prinditööde vaikeseadete muutmine ............................................................... 42
Toote konfiguratsiooniseadete muutmine .................................................................... 42

Printeridraiveri eemaldamine Windowsist .................................................................................. 43
Toetatavad utiliidid Windowsile ............................................................................................... 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
HP sisseehitatud veebiserver ..................................................................................... 44
HP ePrint ................................................................................................................ 44

Tarkvara operatsioonisüsteemidele ........................................................................................... 45

4 Toote kasutamine operatsioonisüsteemiga Mac .............................................................. 47

Maci tarkvara ........................................................................................................................ 48

Toetatavad operatsioonisüsteemid ja printeridraiverid Macile ....................................... 48
Tarkvara installimine Maci operatsioonisüsteemidele ................................................... 48

Tarkvara installimine otse tootega ühendatud Maci arvutitele ......................... 48
Tarkvarainstall Maci arvutitele traadiga võrgus ............................................ 49

IP-aadressi konfigureerimine ....................................................... 49
Tarkvara installimine .................................................................. 50

Printeridraiveri eemaldamine Maci operatsioonisüsteemidest ........................................ 51
Windowsi prinditöö sätete muutmine Macis. ............................................................... 51

Prindisätete prioriteetsus operatsioonisüsteemis Mac ..................................... 51
Kõikide prinditööde sätete muutmine kuni tarkvaraprogrammi sulgemiseni ...... 51
Kõikide prinditööde vaikesätete muutmine ................................................... 51
Toote konfiguratsioonisätete muutmine ........................................................ 52

Tarkvara Maci arvutitele .......................................................................................... 52

HP printeri utiliit Macile ............................................................................. 52

Avage HP Printer Utility .............................................................. 52
HP Printer Utility funktsioonid ...................................................... 52

Toetatavad utiliidid Maci jaoks ................................................................................. 53

vi

ETWW

background image

HP sisseehitatud veebiserver ...................................................................... 53
HP ePrint ................................................................................................. 53
AirPrint ................................................................................................... 54

Põhilised prinditööd Macis ...................................................................................................... 55

Prinditöö tühistamine Maciga ................................................................................... 55
Paberiformaadi ja -tüübi muutmine Macis ................................................................... 55
Muutke Maciga dokumentide formaati või printige kohandatud paberiformaati
kasutades ............................................................................................................... 56
Looge ja kasutage printimiseelistusi Maciga ............................................................... 56
Kaanelehekülje printimine Maciga ............................................................................ 56
Vesimärkide kasutamine Maciga ............................................................................... 57
Printige Macis ühele paberilehele mitu lehekülge ......................................................... 57
Printimine mõlemale lehepoolele (dupleksprintimine) Maci vahendusel ........................... 58
Tööde talletamine Maciga ........................................................................................ 58
Määrake värvivalikud Maciga .................................................................................. 59
Menüü Teenused kasutamine Macis ........................................................................... 59

Probleemide lahendamine Maciga ........................................................................................... 61

5 Toote ühendamine Windowsiga ...................................................................................... 63

Printeri jagamisteade .............................................................................................................. 64
USB-liidesega ühendamine ...................................................................................................... 65

Installimine CD-lt ..................................................................................................... 65

Võrguga ühendamine Windowsis ............................................................................................ 66

Toetatavad võrguprotokollid ..................................................................................... 66
Toote installimine traadiga võrgus Windowsis ............................................................ 68

IP-aadressi konfigureerimine ...................................................................... 68
Tarkvara installimine ................................................................................. 69

Võrgusätete konfigureerimine Windowsis ................................................................... 70

Vaadake või muutke võrguseadeid ............................................................. 70
Seadke või vahetage võrgu salasõna .......................................................... 70
Konfigureerige IPv4 TCP/IP parameetrid juhtpaneeli kaudu käsitsi .................. 70
Konfigureerige IPv6 TCP/IP parameetrid juhtpaneeli kaudu käsitsi .................. 71
Liini kiiruse ja dupleksi sätted ..................................................................... 72

6 Paber- ja prindikandja ................................................................................................... 73

Õige paberikasutus ................................................................................................................ 74

Eripabereid puudutavad juhised ............................................................................... 74

Printeridraiveri muutmine ühtimaks paberitüübi ja -formaadiga Windowsis .................................... 76
Toetatud paberiformaadid ....................................................................................................... 77
Toetatavad paberitüübid ......................................................................................................... 80
Salvede mahutavus ................................................................................................................ 82

ETWW

vii

background image

Paberisalvede laadimine ......................................................................................................... 83

Paberi laadimine 1. salve ........................................................................................ 83

Ümbrikkude printimine .............................................................................. 84

2. salve laadimine .................................................................................................. 85
Laadige valikuline 500-leheline paber ja raske kandja salv (3. salv) .............................. 86

Standardsuuruses paberi laadimine 3. salve ............................................... 87
Suvasuuruses paberi laadimine 3. salve ...................................................... 88

Paberi paigutus salvede laadimisel ............................................................................ 90

1. salv .................................................................................................... 91
2. salv või valikuline 3. salv ...................................................................... 92

Salvede konfigureerimine ........................................................................................................ 94

Konfigureerige salve paberit laadides ........................................................................ 94
Konfigureerige salv vastama prinditöö seadetele ......................................................... 94
Konfigureerige salv juhtpaneelist ............................................................................... 94
Automaatne lüümiku tunnetamine (automaattunnetuse režiim) ....................................... 95

Automaatse tunnetamise seaded ................................................................ 95

Valige paberi allikas, tüüp ja formaat ........................................................................ 95

Allikas .................................................................................................... 95
Tüüp ja formaat ....................................................................................... 96

7 Prindikassetid, tooneri kogumisüksus ja muud tarvikud ................................................. 97

Printeri jagamisteade .............................................................................................................. 98
Tarvikuteave .......................................................................................................................... 99
Tarvikute vaated .................................................................................................................. 100

Prindikasseti vaated ............................................................................................... 100

Prindikassettide haldamine .................................................................................................... 101

Prindikassettide sätete muutmine ............................................................................. 101

Printimine, kui kasseti tööiga on varsti või kohe lõppemas ........................... 101
Lubage või keelake suvand Väga madalad sätted juhtpaneelist .................... 101

Tarvikute hoiustamine ja taaskasutus ........................................................................ 102

Tarvikute ringlussevõtt ............................................................................. 102
Prindikasseti hoiustamine ......................................................................... 102
HP seisukoht mitte-HP toodetud printerikassettide suhtes ............................... 102

HP võltsimisvastane veebileht .................................................................................. 102

Juhised vahetamiseks ............................................................................................................ 103

Prindikasseti vahetamine ........................................................................................ 103
Toonerikogumisseadme asendamine ........................................................................ 105

Probleemide lahendamine tarvikutega .................................................................................... 108

Prindikassettide kontrollimine .................................................................................. 108

Prindikasseti kahjustuste kontrollimine ....................................................... 108
Korduvad defektid .................................................................................. 109

viii

ETWW

background image

Tarvikute olekulehe printimine .................................................................. 110

Juhtpaneeli teadete tähendused tarvikute kohta ......................................................... 110

10.XX.YY Tarvikumälu viga ..................................................................... 110
Asendage <värv> kassett ........................................................................ 111
Asendage kuumutikomplekt ..................................................................... 111
Asendage tarvikud ................................................................................. 111
Asendage toonerikogumisseade ............................................................... 112
Asendage toonerikogumisseade ............................................................... 112
Kasutatud tarvik on kasutuses ................................................................... 112
Kollase kassett peaaegu tühi .................................................................... 112
Kollase kassett tühjeneb .......................................................................... 113
Kuumutikomplekt peaaegu tühi ................................................................. 113
Kuumutikomplekt tühjeneb ....................................................................... 113
Magenta kassett peaaegu tühi ................................................................. 113
Magenta kassett tühjeneb ........................................................................ 114
Mitteühilduv <värv> kassett ..................................................................... 114
Mitteühilduv kuumuti ............................................................................... 114
Must kassett peaaegu tühi ....................................................................... 115
Must kassett tühjeneb .............................................................................. 115
Tarvikud peaaegu tühjad ........................................................................ 115
Tarvikud tühjenevad ............................................................................... 115
Tarvikud vales asendis ............................................................................ 116
Toeta tarvik paigaldatud ......................................................................... 116
Toonerikomplekt peaaegu täis ................................................................. 116
Tsüaani kassett peaaegu tühi ................................................................... 116
Tsüaani kassett tühjeneb .......................................................................... 117
Vale kassett <värv> pesas ....................................................................... 117

8 Prinditoimingud ............................................................................................................ 119

Prinditöö tühistamine Windowsis ............................................................................................ 120
Põhilised prinditööd Windowsis ............................................................................................. 121

Printeridraiveri avamine operatsioonisüsteemis Windows ........................................... 121
Printimisvõimaluste spikker (Windows) ..................................................................... 122
Prinditavate koopiate arvu muutmine operatsioonisüsteemis Windows ......................... 122
Kohandatud prindisätete salvestamine taaskasutamiseks operatsioonisüsteemis
Windows ............................................................................................................. 122

Printimisotseteede kasutamine Windowsi korral ......................................... 122
Looge printimisotseteed ........................................................................... 124

Trükikvaliteedi tõstmine operatsioonisüsteemis Windows ............................................ 126

Leheformaadi valimine Windowsis ........................................................... 126
Kohandatud leheformaadi valimine Windowsis ......................................... 126

ETWW

ix

background image

Paberitüübi valimine Windowsis .............................................................. 127
Paberisalve valimine Windowsis .............................................................. 127
Eraldusvõime valimine ............................................................................ 127

Printimine mõlemale lehepoolele (dupleksprintimine) Windowsis ................................. 127

Käsitsi mõlemale lehepoolele printimine Windowsis ................................... 127
Automaatne kahepoolne printimine Windowsis .......................................... 129

Mitme lehekülje ühele lehele printimine operatsioonisüsteemis Windows ...................... 131
Lehekülje suuna valimine operatsioonisüsteemis Windows .......................................... 133
Määrake värvivalikud Windowsiga ......................................................................... 134

Funktsiooni HP ePrint kasutamine ........................................................................................... 136
Täiendavad prinditööd Windowsis ......................................................................................... 137

Värvilise teksti printimine mustvalgena (halltoonides) Windowsi operatsioonisüsteemis ... 137
Eelprinditud kirjaplangile või ankeedile printimine operatsioonisüsteemis Windows ...... 137
Eripaberitele, etikettidele või kiledele printimine Windowsis ....................................... 139
Esimese või viimase lehekülje teistsugusele paberile printimine operatsioonisüsteemis
Windows ............................................................................................................. 142
Dokumendi mastaapimine lehekülje mõõtmete järgi operatsioonisüsteemis Windows ..... 144
Dokumendile vesimärgi lisamine operatsioonisüsteemis Windows ............................... 145
Brošüüri loomine operatsioonisüsteemis Windows ..................................................... 146
Kasutage töö talletusfunktsioone Windowsis ............................................................. 148

Looge talletatud töö Windowsis ............................................................... 148
Printige talletatud töö .............................................................................. 149
Kustutage talletatud töö ........................................................................... 150
Määrake töö talletussuvandeid Windowsis ................................................ 150

Ühe proovikoopia printimine enne kõikide koopiate printimist ....... 150
Isikliku töö ajutine talletamine tootes ja hiljem printimine .............. 151
Töö ajutine talletamine tootes .................................................... 151
Töö alaline talletamine tootes .................................................... 151
Alaliselt talletatud töö isiklikuks muutmine nii, et igaüks, kes proovib
seda printida, peab sisestama PIN-koodi .................................... 151
Teavituse vastuvõtmine, kui prinditakse talletatud tööd ................. 152
Määrake talletatud tööle kasutajanimi ........................................ 152
Määrake talletatud tööle nimi ................................................... 152

Eritööde printimine Windowsis ............................................................................... 153

Printide ärijooniseid või turundusmaterjale ................................................. 153

Toetatav läikpaber .................................................................. 153
Dupleksjoonduse seadmine ...................................................... 154

Printige ilmastikukindlaid kaarte ja välisilte ................................................ 154

Toetatav tugev paber ............................................................... 155

Töö otse printimine USB-st ..................................................................................................... 156

x

ETWW

background image

9 Värvus ......................................................................................................................... 157

Seadistage värv / värvi seaded ............................................................................................. 158

Muutke prinditöö värvitemaatikat ............................................................................ 158
Muutke värvisuvandeid ......................................................................................... 159
Käsitsi värvisuvandid ............................................................................................. 159

HP EasyColori kasutamine ..................................................................................................... 161
Värvide seadmine vastavusse monitoriga ................................................................................ 162

Näidisvihiku värvisobitamine .................................................................................. 162
Värvinäidiste printimine ......................................................................................... 163
PANTONE® värvisegamine ................................................................................... 163

10 Kasutamine ja hooldus ............................................................................................... 165

Teabelehtede väljaprint ......................................................................................................... 166
HP sisseehitatud veebiserveri kasutamine ................................................................................ 168

HP sisseehitatud veebiserveri avamine võrguühendust kasutades ................................. 168
HP sisseehitatud veebiserveri funktsioonid ................................................................ 169

Vahekaart Teave .................................................................................... 169
Vahekaart Üldine teave ........................................................................... 169
Vahekaart Prindi .................................................................................... 170
Vahekaart Tõrkeotsingu ........................................................................... 171
Vahekaart Turvalisus ............................................................................... 171
Vahekaart HP veebiteenused ................................................................... 171
Vahekaart Networking (Võrgundus) .......................................................... 172
Loend Teised lingid ................................................................................ 172

HP Web Jetadmini kasutamine ............................................................................................... 173
Toote turbefunktsioonid ......................................................................................................... 174

Turbeavaldused .................................................................................................... 174
Interneti-protokolli andmeturve ................................................................................ 174
HP sisseehitatud veebiserveri turvamine .................................................................... 174
Krüptimistugi. HP kõrgjõudlusega turvalised kõvakettad (krüptitud kõvakettaga
mudelitele) ........................................................................................................... 174
Tööandmete kustutamine ........................................................................................ 175

Tööandmete kustutamine ......................................................................... 175
Mõjutatud andmed ................................................................................. 175

Turvake salvestatud tööd ........................................................................................ 176
Lukustage juhtpaneeli menüüd ................................................................................ 176
Vormindi kasti lukustamine ..................................................................................... 176

Kokkuhoiu sätted .................................................................................................................. 177

Kiiruse või energiatarbe optimeerimine ................................................................... 177
Energiasäästurežiimid ............................................................................................ 177

Lubage või keelake uinakurežiim .............................................................. 177

ETWW

xi

background image

Seadistage uinakutaimer ......................................................................... 178
Seadistage uinakugraafik ........................................................................ 178

Toote puhastamine ............................................................................................................... 179

Puhastage paberitee .............................................................................................. 179

Tootevärskendused ............................................................................................................... 180

11 Probleemide lahendamine .......................................................................................... 181

Omaabi .............................................................................................................................. 182
Probleemide lahendamise üldine kontroll-loend ........................................................................ 183

Faktorid, mis mõjutavad seadme jõudlust ................................................................. 184

Tehase vaikesätete taastamine ............................................................................................... 185
Juhtpaneeli teadete tõlgendamine .......................................................................................... 186

Juhtpaneeli teadete tüübid ...................................................................................... 186
Juhtpaneeli teated ................................................................................................. 186

Paber liigub valesti või ummistub ........................................................................................... 187

Toode ei võta paberit sisse ..................................................................................... 187
Toode võtab korraga sisse mitu paberilehte .............................................................. 187
Paberiummistuste vältimine ..................................................................................... 187

Kõrvaldage ummistused ........................................................................................................ 189

Ummistuse asukoht ................................................................................................ 189
Eemaldage ummistused väljastussektsiooni piirkonnas ............................................... 190
Eemaldage ummistused Salvest 1 ............................................................................ 190
Eemaldage ummistused Salvest 2 ............................................................................ 192
Eemaldage ummistused paremas luugis ................................................................... 192
Eemaldage ummistused valikulisest 500-lehelisest paberi ja raske kandja salvest
(Salv 3) ................................................................................................................ 196
Eemaldage ummistused alumisest paremast luugist (Salv 3) ........................................ 196
Vahetage ummistusjärgne taastumine ...................................................................... 198

Paber ei sööda automaatselt ................................................................................................. 199
Prindikvaliteedi parandamine ................................................................................................ 200

Määrake printeridraiveris õige paberitüübi seade. .................................................... 200

Paberi tüübi muutmine Windowsis ............................................................ 200
Paberi tüübi muutmine Macis ................................................................... 200

Määrake printeri draiveris värvi seaded ................................................................... 201

Muutke prinditöö värvitemaatikat ............................................................. 201
Muutke värvisuvandeid .......................................................................... 202

HP nõuetele vastava paberi kasutamine ................................................................... 202
Puhastuslehe printimine .......................................................................................... 203
Toote kalibreerimine värvide ühtlustamiseks .............................................................. 203
Prindikassettide kontrollimine .................................................................................. 204
Kasutage printeridraiverit, mis vastab kõige paremini teie vajadustele ......................... 204

xii

ETWW

background image

Toode ei prindi või teeb seda aeglaselt. ................................................................................. 206

Toode ei prindi. .................................................................................................... 206
Toode prindib aeglaselt. ........................................................................................ 206

Lahendage töö otse USB-st printimise probleemid ..................................................................... 207

Menüü Hangi USB-sätetest ei avane, kui sisestate USB-tarviku ..................................... 207
Faili ei prindita USB-talletustarvikust ......................................................................... 207
Fail, mida soovite printida, ei ole menüüs USB-lt avamine loetletud .............................. 208

Lahendage ühenduvusprobleemid ......................................................................................... 209

Lahendage otseühenduse probleeme ....................................................................... 209
Lahendage võrguprobleeme ................................................................................... 209

Kehv füüsiline ühendus ............................................................................ 209
Arvuti kasutab tootel vale IP-aadressi ........................................................ 209
Arvuti ei saa tootega suhelda .................................................................. 210
Toode kasutab võrgu jaoks vale linki ja võrguseadeid ................................ 210
Uued tarkvaraprogrammid võivad tekitada probleeme ühilduvusega. ........... 210
Teie arvuti või tööjaam võib olla valesti seadistatud. ................................... 210
Toode on keelatud või on teised võrguseaded valed. .................................. 210

Toote tarkvaraprobleemide lahendamine Windowsis ................................................................ 211

Toote printeridraiver ei ole kaustas Printer nähtav ...................................................... 211
Tarkvara installimisel kuvati tõrketeade .................................................................... 211
Toode on režiimis Ready (Valmis), aga ei prindi midagi ............................................ 211

Toote tarkvaraprobleemide lahendamine Macis ....................................................................... 213

Toote nimi ei ilmu loendi Print & Fax (Printimine ja faksimine) tooteloendisse. ............... 213
Printeridraiver ei seadista automaatselt loendis Print & Fax (Printimine ja faksimine) valitud
toodet. ................................................................................................................. 213
Prinditööd ei saadetud teie soovitud tootele .............................................................. 213
USB-kaabliga ühendamise järel ei ilmu toode pärast draiveri valimist loendisse Print &
Fax (Printimine ja faksimine). .................................................................................. 214
Te kasutate USB-ühenduse korral üldist printeridraiverit .............................................. 214

Lisa A Tarvikud ja lisaseadmed ....................................................................................... 215

Osade, lisavarustuse ja tarvikute tellimine ............................................................................... 216
Osade numbrid: .................................................................................................................. 217

Tarvikud ............................................................................................................... 217
Prindikassetid ja toonerikomplekt ............................................................................ 217
Kaablid ja liidesed ................................................................................................ 217
Hoolduskomplektid ................................................................................................ 218

Lisa B Hooldus- ja tugiteenused ....................................................................................... 219

Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus .............................................................................. 220
HP ülim kaitsegarantii: LaserJeti printerikasseti piiratud garantii aruanne ..................................... 222

ETWW

xiii

background image

Värvilise LaserJeti kuumutikomplekti, tooneri kogumisüksuse ja ülekandekomplekti piiratud garantii
avaldus ............................................................................................................................... 223
Prindikassetile salvestatud andmed ......................................................................................... 224
Lõppkasutaja litsentsileping ................................................................................................... 225
OpenSSL ............................................................................................................................. 228
Kliendipoolse paranduse garantiiteenus .................................................................................. 229
Klienditugi ........................................................................................................................... 230

Lisa C Toote andmed ........................................................................................................ 231

Füüsilised andmed ............................................................................................................... 232
Voolu tarbimine, elektrilised andmed ja akustiline kuuldavus ..................................................... 233
Nõuded keskkonnale ............................................................................................................ 234

Lisa D Normatiivne teave ................................................................................................. 235

FCC määrused .................................................................................................................... 236
Keskkonnasõbralike toodete programm ................................................................................... 237

Keskkonnakaitse ................................................................................................... 237
Osooni tekitamine ................................................................................................. 237
Tarbitav energia ................................................................................................... 237
Paberi kasutamine ................................................................................................. 237
Plastosad ............................................................................................................. 237
HP LaserJeti prinditarvikud ...................................................................................... 237
Tagastus- ja käitlusjuhised ...................................................................................... 238

Ameerika Ühendriigid ja Puerto Rico ........................................................ 238

Mitu tagastust (rohkem kui üks kassett) ....................................... 238
Ühe kasseti tagastamine ........................................................... 238
Transport ................................................................................ 238

Tagastused väljapool USA-d .................................................................... 239

Paber .................................................................................................................. 239
Materjalipiirangud ................................................................................................ 239
Tarbetuks muutunud seadmete utiliseerimine kasutajate eramajapidamistes Euroopa
Liidus ................................................................................................................... 240
Keemilised ained .................................................................................................. 240
Materjalide ohutuskaardid (MSDS) .......................................................................... 240
Lisateave .............................................................................................................. 240

Vastavusdeklaratsioon .......................................................................................................... 241
Julgestusteadaanded ............................................................................................................ 243

Laseri ohutus ......................................................................................................... 243
Kanada DOC-määrused ......................................................................................... 243
VCCI-ohutusnõue (Jaapan) ..................................................................................... 243
Toitejuhtme alased juhised ..................................................................................... 243

xiv

ETWW

background image

Voolujuhtme ohutusnõue (Jaapan) ........................................................................... 243
EMÜ aruanne (Korea) ............................................................................................ 244
Laseri ohutusnõue Soome jaoks ............................................................................... 244
GS vastavusavaldus (Saksamaa) ............................................................................. 244
Koostisosade tabel (Hiina) ...................................................................................... 245
Avaldus ohtlike ainete kasutuse piirangute kohta (Türgi) ............................................. 245
Ohtlike ainete piirangute avaldus (Ukraina) .............................................................. 245

Tähestikuline register ....................................................................................................... 247

ETWW

xv

background image

xvi

ETWW