Βοήθεια HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

Οδηγός Χρήσης

M551n

M551dn

M551xh

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 500 color M551

Οδηγός Χρήσης

background image

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια

χρήσης

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή

ή η μετάφραση χωρίς προηγούμενη γραπτή

άδεια, με εξαίρεση τα όσα επιτρέπονται από

τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται

στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν

τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα

στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να θεωρηθεί

ότι αποτελεί πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει

ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή

παραλήψεις του παρόντος.

Αριθμός εξαρτήματος: CF079-90907

Edition 2, 9/2011

Πιστοποιήσεις εμπορικών σημάτων

Τα Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

και PostScript

®

είναι εμπορικά σήματα της

Adobe Systems Incorporated.

Η επωνυμία Corel® είναι εμπορικό σήμα ή

σήμα κατατεθέν της Corel Corporation ή της

Corel Corporation Limited.

Η ονομασία Intel® Core™ είναι

κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Intel

Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/

περιοχές.

Η ονομασία Java™ είναι σήμα κατατεθέν στις

Η.Π.Α. της Sun Microsystems, Inc.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®,

Windows® XP και Windows Vista® είναι

σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Microsoft

Corporation.

Το UNIX

®

είναι σήμα κατατεθέν της The Open

Group.

Η ονομασία ENERGY STAR

®

και το σύμβολο

ENERGY STAR

®

αποτελούν σήματα

κατατεθέντα στις Η.Π.Α.

background image

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι συμβουλές παρέχουν χρήσιμες συμβουλές ή συντομεύσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι σημειώσεις παρέχουν σημαντικές πληροφορίες που επεξηγούν μια έννοια ή βοηθούν

στην ολοκλήρωση μιας εργασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι προσοχές υποδεικνύουν διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να αποφύγετε

την απώλεια δεδομένων ή την πρόκληση ζημιάς στο προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!

Οι προειδοποιήσεις σάς ειδοποιούν για συγκεκριμένες διαδικασίες που θα πρέπει να

ακολουθήσετε για να αποφύγετε τον τραυματισμό, την καταστροφική απώλεια δεδομένων ή την εκτεταμένη

ζημιά στο προϊόν.

ELWW

iii

background image

iv

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό

ELWW

background image

Πίνακας περιεχομένων

1 Βασικές πληροφορίες για το προϊόν .................................................................................. 1

Σύγκριση συσκευών .................................................................................................................. 2
Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ................................................................................................. 4
Λειτουργίες για άτομα με ειδικές ανάγκες ..................................................................................... 5
Προβολές προϊόντος ................................................................................................................ 6

Μπροστινή πλευρά προϊόντος ...................................................................................... 6
Πίσω όψη προϊόντος .................................................................................................. 7
Θύρες διασύνδεσης ................................................................................................... 8
Θέση αριθμού σειράς και αριθμού μοντέλου ................................................................. 8

2 Μενού του πίνακα ελέγχου ................................................................................................ 9

Διάταξη του πίνακα ελέγχου ..................................................................................................... 10

Βοήθεια πίνακα ελέγχου ............................................................................................ 11

Μενού του πίνακα ελέγχου ....................................................................................................... 12
Μενού Είσοδος ...................................................................................................................... 13
Μενού Ανάκτηση εργασίας από USB ......................................................................................... 14
Μενού Ανάκτηση εργασίας από μνήμη συσκευής ......................................................................... 15
Μενού Αναλώσιμα .................................................................................................................. 16
Μενού Δίσκοι ........................................................................................................................ 18
Μενού Διαχείριση ................................................................................................................... 19

Μενού Αναφορές .................................................................................................... 19
Μενού Γενικές ρυθμίσεις ........................................................................................... 19
Μενού Ανάκτηση από ρυθμίσεις USB ......................................................................... 24
Γενικό Ρυθμίσεις εκτύπωσης μενού .............................................................................. 24
Μενού Προεπιλογές εκτύπωσης .................................................................................. 25
Μενού Ρυθμίσεις εμφάνισης ...................................................................................... 26
Μενού Διαχείριση αναλωσίμων .................................................................................. 27
Μενού Διαχείριση δίσκων ......................................................................................... 28
Μενού Ρυθμίσεις δικτύου .......................................................................................... 29

Μενού Αντιμετώπιση προβλημάτων ............................................................................................ 34
Μενού Συντήρηση συσκευής ..................................................................................................... 36

ELWW

v

background image

Μενού Αποθήκευση/Επαναφορά ............................................................................... 36
Μενού Βαθμονόμηση/Καθαρισμός ............................................................................ 36
Μενού Αναβάθμιση υλικολογισμικού USB .................................................................. 37
Μενού Υπηρεσία ...................................................................................................... 37

3 Λογισμικό για Windows ................................................................................................. 39

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή για Windows ............ 40
Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για τα Windows ......................................... 41

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 42

Τρόποι λειτουργίας εγκατάστασης του UPD ................................................... 42

Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης στα Windows ................................................................ 43

Προτεραιότητα ρυθμίσεων εκτύπωσης για Windows ..................................................... 43
Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το πρόγραμμα
λογισμικού ............................................................................................................. 43
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης ......................... 44
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος .................................................... 44

Κατάργηση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από τα Windows ............................................. 46
Υποστηριζόμενα βοηθητικά προγράμματα για τα Windows .......................................................... 47

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 47
Ενσωματωμένος διακομιστής Web της HP ................................................................... 47
HP ePrint ................................................................................................................ 47

Λογισμικό για άλλα λειτουργικά συστήματα ................................................................................ 49

4 Χρήση του προϊόντος με Mac .......................................................................................... 51

Λογισμικό για Mac ................................................................................................................. 52

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή για Mac ..... 52
Εγκατάσταση λογισμικού για λειτουργικά συστήματα Mac .............................................. 52

Εγκατάσταση λογισμικού για υπολογιστές Mac που συνδέονται απευθείας με τη
συσκευή .................................................................................................. 52
Εγκατάσταση λογισμικού για υπολογιστές Mac σε ενσύρματο δίκτυο ................ 53

Διαμόρφωση της διεύθυνσης IP ................................................... 53
Εγκατάσταση του λογισμικού ....................................................... 54

Κατάργηση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από λειτουργικά συστήματα Mac ......... 55
Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης σε Mac .......................................................... 55

Προτεραιότητα ρυθμίσεων εκτύπωσης για Mac .............................................. 55
Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το
πρόγραμμα λογισμικού ............................................................................. 56
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης .......... 56
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος ..................................... 56

Λογισμικό για υπολογιστές Mac ................................................................................ 56

HP Printer Utility για Mac .......................................................................... 56

vi

ELWW

background image

Ανοίξτε την εφαρμογή HP Printer Utility ......................................... 57
Δυνατότητες του HP Printer Utility ................................................. 57

Υποστηριζόμενα βοηθητικά προγράμματα για Mac ....................................................... 58

Ενσωματωμένος διακομιστής Web της HP .................................................... 58
HP ePrint ................................................................................................. 58
AirPrint ................................................................................................... 59

Βασικές εργασίες εκτύπωσης σε Mac ......................................................................................... 60

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης με Mac ....................................................................... 60
Αλλαγή του μεγέθους και του τύπου χαρτιού (για Mac) ................................................. 60
Αλλαγή μεγέθους εγγράφων ή εκτύπωση σε μη τυποποιημένο μέγεθος χαρτιού με Mac ...... 61
Δημιουργία και χρήση προρρυθμίσεων εκτύπωσης σε Mac ............................................ 61
Εκτύπωση εξώφυλλου σε Mac .................................................................................... 61
Χρήση υδατογραφημάτων με Mac .............................................................................. 62
Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο χαρτιού με Mac .............................................. 62
Εκτύπωση και στις δύο όψεις της σελίδας (εκτύπωση διπλής όψης) με Mac ...................... 63
Αποθήκευση εργασιών σε Mac .................................................................................. 63
Ρύθμιση των επιλογών χρωμάτων σε Mac .................................................................... 64
Χρήση του μενού Υπηρεσίες σε Mac ........................................................................... 65

Επίλυση προβλημάτων σε Mac ................................................................................................. 66

5 Σύνδεση της συσκευής στα Windows .............................................................................. 67

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την κοινή χρήση του εκτυπωτή ....................................................... 68
Σύνδεση με USB ..................................................................................................................... 69

Εγκατάσταση από CD ............................................................................................... 69

Σύνδεση σε δίκτυο στα Windows .............................................................................................. 70

Supported network protocols (Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου) .............................. 70
Εγκατάσταση της συσκευής σε ενσύρματο δίκτυο στα Windows ...................................... 72

Διαμόρφωση της διεύθυνσης IP .................................................................. 72
Εγκατάσταση του λογισμικού ...................................................................... 73

Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου στα Windows ........................................................... 74

Προβολή ή αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου ....................................................... 74
Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης δικτύου ..................................... 74
Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP του IPv4 από τον πίνακα
ελέγχου ................................................................................................... 75
Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP του IPv6 από τον πίνακα
ελέγχου ................................................................................................... 75
Ρυθμίσεις ταχύτητας σύνδεσης και αμφίδρομης λειτουργίας ............................ 76

6 Χαρτί και μέσα εκτύπωσης .............................................................................................. 79

Κατανόηση της χρήσης του χαρτιού ........................................................................................... 80

Οδηγίες για ειδικό χαρτί ........................................................................................... 80

ELWW

vii

background image

Αλλαγή του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ώστε να ταιριάζει με τον τύπο και το μέγεθος του
χαρτιού στα Windows ............................................................................................................. 82
Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού ............................................................................................... 83
Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού ................................................................................................. 86
Χωρητικότητα δίσκων και θηκών ............................................................................................... 88
Τοποθέτηση χαρτιού στους δίσκους ........................................................................................... 89

Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο 1 ............................................................................... 89

Εκτύπωση φακέλων ................................................................................... 90

Τοποθέτηση χαρτιού στο Δίσκο 2 ............................................................................... 91
Τοποθέτηση χαρτιού στον προαιρετικό δίσκο χαρτιού και βαριών μέσων εκτύπωσης 500
φύλλων (Δίσκος 3) .................................................................................................. 92

Τοποθέτηση χαρτιού τυπικού μεγέθους στο Δίσκο 3 ...................................... 93
Τοποθέτηση χαρτιού μη τυποποιημένου μεγέθους στο Δίσκο 3 ......................... 94

Προσανατολισμός χαρτιού για τοποθέτηση στους δίσκους ............................................. 96

Δίσκος 1 ................................................................................................. 97
Δίσκος 2 ή προαιρετικός Δίσκος 3 ............................................................. 99

Ρύθμιση δίσκων ................................................................................................................... 101

Ρύθμιση δίσκου κατά την τοποθέτηση χαρτιού ............................................................ 101
Ρύθμιση δίσκου σύμφωνα με τις ρυθμίσεις μιας εκτύπωσης .......................................... 101
Διαμόρφωση δίσκου από τον πίνακα ελέγχου ............................................................ 102
Αυτόματη ανίχνευση διαφάνειας προβολής (τρόπος λειτουργίας αυτόματης
ανίχνευσης) .......................................................................................................... 102

Ρυθμίσεις αυτόματης ανίχνευσης ............................................................... 102

Επιλογή χαρτιού κατά προέλευση, τύπο ή μέγεθος ...................................................... 103

Προέλευση ............................................................................................ 103
Τύπος και μέγεθος .................................................................................. 103

7 Κασέτες εκτύπωσης, μονάδα συλλογής γραφίτη και άλλα αναλώσιμα ............................ 105

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την κοινή χρήση του εκτυπωτή ..................................................... 106
Πληροφορίες αναλωσίμων ..................................................................................................... 107
Προβολές αναλώσιμων ......................................................................................................... 108

Παρουσίαση του δοχείου εκτύπωσης ........................................................................ 108

Διαχείριση κασετών εκτύπωσης ............................................................................................... 109

Αλλαγή των ρυθμίσεων για τα δοχεία εκτύπωσης ........................................................ 109

Εκτύπωση όταν μια κασέτα έχει φτάσει ή πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής
της ....................................................................................................... 109
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των επιλογών Πολύ χαμηλές ρυθμίσεις από τον
πίνακα ελέγχου ....................................................................................... 109

Αποθήκευση και ανακύκλωση αναλωσίμων ............................................................... 110

Ανακύκλωση αναλωσίμων ........................................................................ 110
Αποθήκευση της κασέτας ......................................................................... 110

viii

ELWW

background image

Πολιτική της HP για κασέτες γραφίτη εκτός HP ........................................... 110

Τοποθεσία Web της HP για τις απομιμήσεις .............................................................. 111

Οδηγίες αντικατάστασης ........................................................................................................ 112

Αντικατάσταση του δοχείου εκτύπωσης ...................................................................... 112
Αντικατάσταση της μονάδας συλλογής γραφίτη .......................................................... 114

Επίλυση προβλημάτων με αναλώσιμα ...................................................................................... 117

Έλεγχος των κασετών εκτύπωσης .............................................................................. 117

Εξέταση της κασέτας εκτύπωσης για βλάβη ................................................. 117
Επαναλαμβανόμενα ελαττώματα ................................................................ 118
Εκτύπωση της σελίδας κατάστασης αναλωσίμων .......................................... 119

Ερμηνεία των μηνυμάτων πίνακα ελέγχου για αναλώσιμα ............................................. 119

10.XX.YY Σφάλμα μνήμης αναλώσιμων ..................................................... 119
Αναλώσιμα σε λάθος θέση ...................................................................... 120
Αντικατάσταση αναλώσιμων ..................................................................... 120
Αντικαταστήστε τη μονάδα συλλογής γραφίτη ............................................. 120
Αντικαταστήστε τη μονάδα συλλογής γραφίτη ............................................. 121
Αντικαταστήστε το κιτ σύντηξης ................................................................. 121
Ελλιπή αναλώσιμα .................................................................................. 122
Λάθος κασέτα στην υποδοχή <color> ........................................................ 122
Μη συμβατή κασέτα <color> .................................................................... 122
Μη συμβατή μονάδα σύνταξης ................................................................. 122
Μονάδα συλλογής γραφίτη σχεδόν πλήρης ................................................ 123
Πολύ χαμηλή στάθμη κιτ μονάδας σύντηξης ............................................... 123
Πολύ χαμηλή στάθμη κίτρινου χρώματος ................................................... 123
Πολύ χαμηλή στάθμη κυανού χρώματος .................................................... 124
Πολύ χαμηλή στάθμη μαύρου χρώματος .................................................... 124
Πολύ χαμηλή στάθμη χρώματος ματζέντα ................................................... 125
Πολύ χαμηλό επίπεδο αναλώσιμων ............................................................ 125
Τοποθετήθηκε μη υποστηριζόμενο αναλώσιμο ............................................. 125
Χαμηλή στάθμη κιτ μονάδας σύντηξης ....................................................... 126
Χαμηλή στάθμη κίτρινου χρώματος ........................................................... 126
Χαμηλή στάθμη κυανού χρώματος ............................................................ 126
Χαμηλή στάθμη μαύρου χρώματος ............................................................ 126
Χαμηλή στάθμη χρώματος ματζέντα ........................................................... 127
Χρησιμοποιείται χρησιμοποιημένο αναλώσιμο ............................................. 127
Replace <color> cartridge (Αντικαταστήστε την κασέτα <χρώμα>) .................. 127

8 Εργασίες εκτύπωσης ...................................................................................................... 129

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης στα Windows ........................................................................... 130
Βασικές εργασίες εκτύπωσης με τα Windows ............................................................................ 131

Άνοιγμα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows ................................... 131

ELWW

ix

background image

Λήψη βοήθειας για οποιαδήποτε επιλογή εκτύπωσης στα Windows .............................. 131
Αλλαγή του αριθμού των αντιγράφων εκτύπωσης στα Windows ................................... 132
Αποθήκευση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων εκτύπωσης για επαναχρησιμοποίηση στα
Windows ............................................................................................................. 132

Χρήση μιας συντόμευσης εκτύπωσης στα Windows ..................................... 132
Δημιουργία συντομεύσεων εκτύπωσης ........................................................ 133

Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης στα Windows ....................................................... 135

Επιλογή του μεγέθους σελίδας στα Windows .............................................. 135
Επιλογή ενός μη τυποποιημένου μεγέθους σελίδας στα Windows .................. 136
Επιλογή του τύπου χαρτιού στα Windows .................................................. 136
Επιλογή του δίσκου χαρτιού στα Windows ................................................. 136
Επιλογή της ανάλυσης εκτύπωσης ............................................................. 136

Εκτύπωση και στις δύο όψεις (duplex) στα Windows .................................................. 137

Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις στα Windows ............................. 137
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις στα Windows .................................. 138

Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο στα Windows ............................................ 140
Επιλογή προσανατολισμού σελίδας στα Windows ...................................................... 142
Ρύθμιση των επιλογών χρώματος στα Windows ......................................................... 143

Χρήση της λειτουργίας HP ePrint ............................................................................................. 145
Επιπλέον εργασίες εκτύπωσης με τα Windows ........................................................................... 146

Εκτύπωση έγχρωμου κειμένου με μαύρο χρώμα (διαβαθμίσεις του γκρι) στα Windows ..... 146
Εκτύπωση σε προτυπωμένο επιστολόχαρτο ή φόρμες στα Windows ............................... 146
Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ετικέτες ή διαφάνειες στα Windows ...................................... 148
Εκτύπωση της πρώτης ή της τελευταίας σελίδας με διαφορετικό χαρτί στα Windows ........ 151
Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας στα Windows ................................... 153
Προσθήκη υδατογραφήματος σε έγγραφο στα Windows ............................................ 154
Δημιουργία ενός φυλλαδίου στα Windows ............................................................... 155
Χρήση των δυνατοτήτων αποθήκευσης εργασιών με τα Windows .................................. 156

Δημιουργία αποθηκευμένης εργασίας με τα Windows ................................. 157
Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας .................................................... 158
Διαγραφή μιας αποθηκευμένης εργασίας ................................................... 159
Ορισμός επιλογών αποθήκευσης εργασιών με τα Windows .......................... 159

Εκτύπωση ενός αντιγράφου για διόρθωση, πριν από την εκτύπωση
όλων των αντιγράφων ............................................................... 159
Προσωρινή αποθήκευση μιας προσωπικής εργασίας στο προϊόν και
εκτύπωσή της αργότερα ............................................................. 160
Προσωρινή αποθήκευση μιας εργασίας στο προϊόν ...................... 160
Μόνιμη αποθήκευση μιας εργασίας στο προϊόν ........................... 160
Μετατροπή μιας μόνιμα αποθηκευμένης εργασίας σε προσωπική, έτσι
ώστε οποιοσδήποτε προσπαθήσει να την εκτυπώσει να πρέπει να
παρέχει ένα PIN ....................................................................... 161

x

ELWW

background image

Λήψη ειδοποίησης όταν κάποιος εκτυπώνει μια αποθηκευμένη
εργασία .................................................................................. 161
Ορισμός του ονόματος χρήστη για μια αποθηκευμένη εργασία ....... 161
Καθορισμός ενός ονόματος για την αποθηκευμένη εργασία ........... 162

Εκτύπωση ειδικών εργασιών με τα Windows .............................................................. 162

Εκτύπωση επαγγελματικών γραφικών ή διαφημιστικού υλικού ........................ 162

Υποστηριζόμενο γυαλιστερό χαρτί .............................................. 162
Ρύθμιση της ευθυγράμμισης στην εκτύπωση διπλής όψης .............. 163

Εκτύπωση αδιάβροχων χαρτών και πινακίδων εξωτερικών χώρων ................... 164

Υποστηριζόμενο σκληρό χαρτί ................................................... 164

Εκτύπωση επιτόπου μέσω USB ................................................................................................. 165

9 Χρώμα ......................................................................................................................... 167

Προσαρμογή χρώματος/ρυθμίσεις χρωμάτων ........................................................................... 168

Αλλαγή χρωματικού θέματος για εργασία εκτύπωσης .................................................. 168
Αλλαγή των επιλογών χρώματος ............................................................................. 169
Ρυθμίσεις χρώματος "Μη αυτόματο" ........................................................................ 169

Χρήση του HP EasyColor ....................................................................................................... 171
Αντιστοίχιση χρωμάτων με την οθόνη του υπολογιστή σας .......................................................... 173

Ταίριασμα χρωμάτων δείγματος βιβλίου ................................................................... 173
Εκτύπωση δειγμάτων χρώματος ................................................................................ 174
Αντιστοίχιση χρωμάτων PANTONE® ........................................................................ 174

10 Διαχείριση και συντήρηση ........................................................................................... 175

Εκτύπωση σελίδων πληροφοριών ............................................................................................ 176
Χρήση του ενσωματωμένου διακομιστή Web της ΗΡ .................................................................. 178

Άνοιγμα του ενσωματωμένου διακομιστή Web της HP με χρήση μιας σύνδεσης
δικτύου ................................................................................................................ 178
Δυνατότητες του ενσωματωμένου διακομιστή web της HP ............................................. 179

Καρτέλα Πληροφορίες ............................................................................. 179
Καρτέλα Γενικά ....................................................................................... 180
Καρτέλα Εκτύπωση .................................................................................. 181
Καρτέλα Αντιμετώπιση προβλημάτων ......................................................... 181
Καρτέλα Ασφάλεια .................................................................................. 182
Καρτέλα Υπηρεσίες Web της HP ............................................................... 182
Καρτέλα Δίκτυο ...................................................................................... 182
Λίστα Άλλες συνδέσεις ........................................................................... 182

Χρήση HP Web Jetadmin ...................................................................................................... 184
Δυνατότητες ασφαλείας του προϊόντος ..................................................................................... 185

Δηλώσεις ασφαλείας .............................................................................................. 185
Ασφάλεια IP .......................................................................................................... 185

ELWW

xi

background image

Χρήση του ενσωματωμένου διακομιστή Web της ΗΡ ................................................... 185
Υποστήριξη κρυπτογράφησης: Ασφαλείς σκληροί δίσκοι υψηλής απόδοσης HP (για
μοντέλα με κρυπτογραφημένο σκληρό δίσκο) ............................................................. 185
Διαγραφή δεδομένων εργασιών ............................................................................... 186

Διαγραφή δεδομένων εργασιών ................................................................ 186
Δεδομένα που επηρεάστηκαν .................................................................... 187

Ασφάλεια αποθηκευμένων εργασιών ......................................................................... 187
Κλείδωμα των μενού πίνακα ελέγχου ......................................................................... 187
Κλείδωμα του περιβλήματος μορφοποιητή ................................................................. 187

Ρυθμίσεις οικονομίας ............................................................................................................ 189

Βελτιστοποίηση ταχύτητας ή χρήσης ενέργειας ........................................................... 189
Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας ........................................................................ 189

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής .......................... 189
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αναστολής ........................................................... 190
Ρύθμιση προγράμματος αναστολής ........................................................... 190

Καθαρισμός του προϊόντος .................................................................................................... 192

Καθαρισμός διαδρομής χαρτιού .............................................................................. 192

Ενημερώσεις προϊόντος ......................................................................................................... 193

11 Επίλυση προβλημάτων ................................................................................................ 195

Αυτοβοήθεια ....................................................................................................................... 196
Λίστα ελέγχου επίλυσης γενικών προβλημάτων .......................................................................... 197

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος ............................................ 198

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων .................................................................................... 200
Ερμηνεία των μηνυμάτων του πίνακα ελέγχου ............................................................................ 201

Τύποι μηνυμάτων πίνακα ελέγχου ............................................................................. 201
Μηνύματα πίνακα ελέγχου ....................................................................................... 201

Λανθασμένη τροφοδότηση ή εμπλοκή χαρτιού .......................................................................... 202

Το προϊόν δεν έλκει χαρτί ........................................................................................ 202
Το προϊόν έλκει πολλά φύλλα χαρτιού ...................................................................... 202
Αποτροπή εμπλοκών χαρτιού ................................................................................... 202

Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού ........................................................................................... 204

Θέσεις εμπλοκών ................................................................................................... 204
Αποκατάσταση εμπλοκών στην περιοχή της θήκης εξόδου ............................................ 205
Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 1 ...................................................................... 205
Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 2 ...................................................................... 207
Αποκατάσταση εμπλοκών στη δεξιά θύρα .................................................................. 207
Αποκατάσταση εμπλοκών στον προαιρετικό δίσκο χαρτιού και βαριών μέσων εκτύπωσης
500 φύλλων (Δίσκος 3) ......................................................................................... 211
Αποκατάσταση εμπλοκών στην κάτω δεξιά θύρα (Δίσκος 3) ......................................... 211
Αλλαγή τρόπου αποκατάστασης εμπλοκών ................................................................ 213

xii

ELWW

background image

Η τροφοδοσία του χαρτιού δεν γίνεται αυτόματα ....................................................................... 214
Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης ............................................................................................... 215

Χρησιμοποιήστε τη σωστή ρύθμιση τύπου χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης του
εκτυπωτή ............................................................................................................... 215

Αλλαγή του τύπου χαρτιού για τα Windows ............................................... 215
Αλλαγή του τύπου χαρτιού για Mac ........................................................... 216

Προσαρμογή ρυθμίσεων χρώματος στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ........................ 216

Αλλαγή χρωματικού θέματος για εργασία εκτύπωσης ................................... 216
Αλλαγή των επιλογών χρώματος .............................................................. 217

Χρησιμοποιήστε χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές της HP ........................................ 218
Εκτύπωση σελίδας καθαρισμού ............................................................................... 218
Βαθμονόμηση του προϊόντος για ευθυγράμμιση των χρωμάτων .................................... 219
Έλεγχος των κασετών εκτύπωσης .............................................................................. 219
Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή που ανταποκρίνεται περισσότερο στις
προσωπικές σας ανάγκες εκτύπωσης ......................................................................... 220

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ή εκτυπώνει αργά ................................................................................ 222

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ......................................................................................... 222
Το προϊόν εκτυπώνει αργά ....................................................................................... 223

Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης επιτόπου μέσω USB ................................................................ 224

Το μενού Ανάκτηση από ρυθμίσεις USB δεν ανοίγει όταν τοποθετείτε το εξάρτημα USB .... 224
Το αρχείο δεν εκτυπώνεται από το εξάρτημα αποθήκευσης USB ..................................... 225
Το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε δεν εμφανίζεται στο μενού Άνοιγμα από USB ........... 225

Επίλυση προβλημάτων συνδεσιμότητας ................................................................................... 226

Επίλυση προβλημάτων απευθείας σύνδεσης ............................................................... 226
Επίλυση προβλημάτων δικτύου ................................................................................ 226

Κακή ενσύρματη σύνδεση ......................................................................... 226
Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί εσφαλμένη διεύθυνση ΙΡ για το προϊόν .............. 227
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το προϊόν ............................. 227
Το προϊόν χρησιμοποιεί εσφαλμένες ρυθμίσεις σύνδεσης και διπλής όψης για
το δίκτυο ............................................................................................... 227
Τα προβλήματα συμβατότητας μπορεί να οφείλονται σε νέα προγράμματα. ..... 227
Ο υπολογιστής ή ο σταθμός εργασίας μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί σωστά ..... 227
Το προϊόν έχει απενεργοποιηθεί ή κάποιες άλλες ρυθμίσεις δικτύου είναι
εσφαλμένες ............................................................................................ 228

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού της συσκευής στα Windows ................................................... 229

Ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για τη συσκευή δεν εμφανίζεται στο φάκελο
"Εκτυπωτής" ......................................................................................................... 229
Εμφανίστηκε μήνυμα σφάλματος κατά την εγκατάσταση του λογισμικού ......................... 229
Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα .................. 229

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού προϊόντος με Mac ................................................................ 231

Το όνομα του προϊόντος δεν εμφανίζεται στη λίστα προϊόντων, στη λίστα "Εκτύπωση &
φαξ" .................................................................................................................... 231

ELWW

xiii

background image

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή δεν ρυθμίζει αυτόματα το επιλεγμένο προϊόν στη λίστα
"Εκτύπωση & φαξ" ................................................................................................. 231
Κάποια εργασία εκτύπωσης δεν στάλθηκε στο προϊόν που θέλατε .................................. 231
Όταν υπάρχει σύνδεση με καλώδιο USB, το προϊόν δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση
& φαξ", μετά την επιλογή του προγράμματος οδήγησης. .............................................. 232
Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, χρησιμοποιείτε πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή γενικής
χρήσης ................................................................................................................ 232

Παράρτημα Α Αναλώσιμα και εξαρτήματα ........................................................................ 233

Παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων ......................................................... 234
Κωδικοί είδους ..................................................................................................................... 235

Εξαρτήματα .......................................................................................................... 235
Κασέτες εκτύπωσης και μονάδα συλλογής γραφίτη ..................................................... 235
Καλώδια και διασυνδέσεις ...................................................................................... 235
Κιτ συντήρησης ..................................................................................................... 236

Παράρτημα Β Σέρβις και τεχνική υποστήριξη .................................................................... 237

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης Hewlett-Packard .................................................................... 238
Εγγύηση Premium Protection Warranty της HP: Δήλωση περιορισμένης εγγύησης για τις κασέτες
εκτύπωσης LaserJet ............................................................................................................... 240
Δήλωση περιορισμένης εγγύησης για τη Μονάδα σταθεροποιητή γραφίτη, τη Μονάδα συλλογής
γραφίτη και τη Μονάδα μεταφοράς Color LaserJet .................................................................... 241
Αποθηκευμένα δεδομένα στην κασέτα εκτύπωσης ....................................................................... 242
Άδεια χρήσης τελικού χρήστη ................................................................................................ 243
OpenSSL ............................................................................................................................. 246
Εγγύηση σέρβις για επισκευή από τον πελάτη ............................................................................ 247
Υποστήριξη πελατών .............................................................................................................. 248

Παράρτημα Γ Προδιαγραφές προϊόντος ............................................................................ 249

Φυσικές προδιαγραφές .......................................................................................................... 250
Κατανάλωση ενέργειας, ηλεκτρικές προδιαγραφές και εκπομπές θορύβου ..................................... 251
Προδιαγραφές περιβάλλοντος ................................................................................................ 252

Παράρτημα Δ Ρυθμιστικές πληροφορίες ........................................................................... 253

Κανονισμοί FCC .................................................................................................................. 254
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης προϊόντων ................................................................. 255

Προστασία του περιβάλλοντος ................................................................................ 255
Προστασία από το όζον .......................................................................................... 255
Κατανάλωση ισχύος ............................................................................................... 255
Χρήση χαρτιού ...................................................................................................... 255
Πλαστικά .............................................................................................................. 255

xiv

ELWW

background image

Αναλώσιμα εκτύπωσης HP LaserJet ........................................................................... 255
Οδηγίες επιστροφής και ανακύκλωσης ..................................................................... 256

Ηνωμένες Πολιτείες και Πουέρτο Ρίκο ........................................................ 256

Πολλαπλές επιστροφές (περισσότερες από μία κασέτες) .................. 256
Μεμονωμένες επιστροφές .......................................................... 256
Αποστολή ............................................................................... 256

Επιστροφές εκτός Η.Π.Α. ......................................................................... 257

Χαρτί ................................................................................................................... 257
Περιορισμοί υλικών ............................................................................................... 257
Απόρριψη απορριμμάτων εξοπλισμού από οικιακούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ..... 258
Χημικές ουσίες ...................................................................................................... 258
Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) ........................................................... 258
Περισσότερες πληροφορίες ..................................................................................... 259

Δήλωση συμμόρφωσης ......................................................................................................... 260
Δηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια .......................................................................................... 262

Ασφάλεια laser ..................................................................................................... 262
Καναδικοί κανονισμοί DOC .................................................................................... 262
Δήλωση VCCI (Ιαπωνία) ......................................................................................... 262
Οδηγίες για το καλώδιο τροφοδοσίας ...................................................................... 262
Δήλωση για το καλώδιο τροφοδοσίας (Ιαπωνία) ......................................................... 263
Δήλωση EMC (Κορέα) ............................................................................................ 263
Δήλωση laser (Φινλανδία) ...................................................................................... 263
Δήλωση GS (Γερμανία) ........................................................................................... 264
Πίνακας ουσιών (Κίνα) ........................................................................................... 264
Δήλωση για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών (Τουρκία) .......................................... 264
Ανακοίνωση περιορισμού της χρήσης επικίνδυνων ουσιών (Ουκρανία) .......................... 264

Ευρετήριο ......................................................................................................................... 265

ELWW

xv

background image

xvi

ELWW