HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Meddelelsestyper på kontrolpanelet

background image

Meddelelsestyper på kontrolpanelet

Fire meddelelsestyper på kontrolpanelet kan vise status for eller problemer med produktet.

Meddelelsestype

Beskrivelse

Statusmeddelelser

Statusmeddelelser afspejler produktets aktuelle tilstand. De oplyser om normal produktdrift, og der
kræves ingen interaktion for at rydde dem. De ændres, efterhånden som produktets tilstand ændres.
Hver gang produktet er klar, ikke er optaget, og der ikke vises nogen ventende advarselsmeddelelser,
vises statusmeddelelsen Klar, hvis produktet er online.

Advarselsmeddelelser

Advarselsmeddelelser oplyser dig om data- og udskrivningsfejl. Disse meddelelser vises typisk skiftevis
med meddelelsen Klar eller statusmeddelelser. Advarselsmeddelelserne vises, indtil du trykker på
knappen

OK

. Nogle advarselsmeddelelser kan slettes. Hvis menuen Sletbare advarsler i menuen

Visningsindstillinger er indstillet til Job, fjerner det næste udskriftsjob disse meddelelser.

Fejlmeddelelser

Fejlmeddelelser oplyser dig om, at en given handling skal udføres, såsom påfyldning af papir eller
udbedring af et papirstop.

Nogle fejlmeddelelser giver mulighed for automatisk fortsættelse. Hvis menuen Fortsatte
hændelser
i menuen Visningsindstillinger er indstillet til Fortsæt automatisk (10
sekunder)
, fortsætter produktet den normale drift, når en af disse fejlmeddelelser har været vist i 10
sekunder.

BEMÆRK:

Hvis du trykker på en knap i de 10 sekunder, hvor en af disse fejlmeddelelser vises,

tilsidesættes automatisk fortsættelse, og knapfunktionen får forrang. Hvis du f.eks. trykker på knappen
Stop , afbrydes udskriftsjobbet midlertidigt, og du kan annullere det.

Meddelelser om
alvorlige fejl

Meddelelser om alvorlige fejl informerer dig om en produktfejl. Du kan fjerne nogle af disse meddelelser
ved at slukke produktet og derefter tænde det. Disse meddelelser påvirkes ikke af indstillingen Fortsæt
automatisk (10 sekunder)
. Hvis en alvorlig fejl fortsætter, er det nødvendigt med service.