HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Vejledning til strømkabel

background image

Vejledning til strømkabel

Sørg for, at strømforsyningen svarer til produktets spændingsangivelse. Spændingsangivelsen findes på

produktetiketten. Produktet bruger enten 100-127 Vac eller 220-240 Vac og 50/60 Hz.

Tilslut netledningen mellem produktet og en jordforbundet stikkontakt.

FORSIGTIG:

Brug kun den netledning, der fulgte med produktet, for at forhindre, at produktet bliver

beskadiget.