HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Erklæring om begrænsning af farlige stoffer (Ukraine)

background image

Erklæring om begrænsning af farlige stoffer (Ukraine)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких

небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

DAWW

Sikkerhedserklæringer

249

background image

250

Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger

DAWW