HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series hjælp

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

Brugervejledning

M551n

M551dn

M551xh

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 500 color M551

Brugervejledning

background image

Copyright og licens

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt,

for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i

henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres

uden forudgående varsel.

De eneste garantier for HP-produkter og -

serviceydelser er at finde i de udtrykkelige

garantierklæringer, der følger med

produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri

skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke

ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl

eller mangler heri.

Varenummer: CF079-90905

Edition 2, 9/2011

Varemærker

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Arobat

®

og

PostScript

®

er varemærker tilhørende Adobe

Systems Incorporated.

Corel® er et varemærke eller registreret

varemærke tilhørende Corel Corporation eller

Corel Corporation Limited.

Intel® Core™ er et varemærke tilhørende Intel

Corporation i USA og andre lande/områder.

Java™ er et varemærke tilhørende Sun

Microsystems, Inc. i USA.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er varemærker registreret i

USA tilhørende Microsoft Corporation.

UNIX

®

er et registreret varemærke tilhørende

The Open Group.

ENERGY STAR

®

og mærket ENERGY STAR

®

er registrerede varemærker i USA.

background image

Konventioner i vejledningen

TIP:

Tippene indeholder hjælp eller genveje.

BEMÆRK:

Noterne indeholder vigtige oplysninger om et begreb eller udførelsen af en opgave.

FORSIGTIG:

Forsigtig angiver procedurer, som du skal følge for at undgå datatab eller beskadigelse

af produktet.

ADVARSEL!

Advarsler gør dig opmærksom på bestemte procedurer, som du skal følge for at undgå

selv at komme til skade, katastrofalt datatab eller omfattende beskadigelse af produktet.

DAWW

iii

background image

iv

Konventioner i vejledningen

DAWW

background image

Indholdsfortegnelse

1 Grundlæggende om produktet .......................................................................................... 1

Produktsammenligning .............................................................................................................. 2
Miljømæssige funktioner ........................................................................................................... 4
Tilgængelighed ........................................................................................................................ 5
Produktoversigter ..................................................................................................................... 6

Produktet set forfra .................................................................................................... 6
Produktet set bagfra .................................................................................................. 7
Interfaceporte ........................................................................................................... 8
Placering af serienummer og modelnummer .................................................................. 8

2 Menuer på kontrolpanelet ................................................................................................ 9

Kontrolpanellayout ................................................................................................................. 10

Kontrolpanelhjælp ................................................................................................... 10

Menuer på kontrolpanelet ....................................................................................................... 12
Menuen Log på ..................................................................................................................... 13
Menuen Hent job fra USB ....................................................................................................... 14
Menuen Hent job fra enhedshukommelse .................................................................................. 15
Menuen Forbrugsvarer ............................................................................................................ 16
Menuen Bakker ...................................................................................................................... 18
Menuen Administration ........................................................................................................... 19

Menuen Rapporter .................................................................................................. 19
Menuen Generelle indstillinger ................................................................................. 19
Menuen Indstillinger for Hent fra USB ........................................................................ 24
Generel Udskrivningsindstillinger menu ...................................................................... 24
Menuen Standardindstillinger for udskrifter ................................................................. 25
Menuen Visningsindstillinger .................................................................................... 26
Menuen Administrer forbrugsvarer ............................................................................ 26
Menuen Administrer bakker ...................................................................................... 28
Menuen Netværksindstillinger ................................................................................... 28

Menuen Fejlfinding ................................................................................................................ 33
Menuen Vedligeholdelse af enheden ........................................................................................ 35

DAWW

v

background image

Menuen Backup/gendannelse .................................................................................. 35
Menuen Kalibrer/rensning ....................................................................................... 35
Menuen USB-firmwareopgradering ............................................................................ 36
Menuen Service ...................................................................................................... 36

3 Software til Windows ..................................................................................................... 37

Understøttede operativsystemer og printerdrivere til Windows ..................................................... 38
Valg af den korrekte printerdriver til Windows ........................................................................... 39

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 39

UPD-installationstilstande ........................................................................... 40

Ændring af indstillinger for udskriftsjob i Windows .................................................................... 41

Prioriterede printerindstillinger for Windows ............................................................... 41
Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes .................... 41
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob ............................................ 42
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger .................................................... 42

Fjern printerdriveren fra Windows ............................................................................................ 43
Understøttede hjælpeprogrammer til Windows .......................................................................... 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
HP integreret webserver ........................................................................................... 44
HP ePrint ................................................................................................................ 44

Software til andre operativsystemer .......................................................................................... 46

4 Brug produktet med Mac ................................................................................................ 47

Software til Mac .................................................................................................................... 48

Understøttede operativsystemer og printerdrivere til Mac .............................................. 48
Installer software til Mac-operativsystemer .................................................................. 48

Installer software til Mac-computere, der er forbundet direkte til produktet ....... 48
Installer software til Mac-computere på et kablet netværk .............................. 49

Konfiguration af IP-adressen ....................................................... 49
Installer softwaren ..................................................................... 50

Fjern printerdriveren fra Mac-operativsystemerne ........................................................ 51
Ændring af indstillinger for udskriftsjob i Mac ............................................................. 51

Prioriterede printerindstillinger for Mac ....................................................... 51
Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes ..... 51
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob. ............................ 51
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger ..................................... 52

Software til Mac-computere ...................................................................................... 52

HP-printerhjælpeprogram til Mac ............................................................... 52

Åbning af HP Printer Utility ......................................................... 52
HP Printer Utility-funktioner .......................................................... 52

Understøttede hjælpeprogrammer til Mac ................................................................... 53

vi

DAWW

background image

HP integreret webserver ............................................................................ 53
HP ePrint ................................................................................................. 53
AirPrint ................................................................................................... 54

Grundlæggende udskrivningsopgaver med Mac ........................................................................ 55

Annullere et udskriftsjob med en Mac ........................................................................ 55
Skift papirformat og -type med Mac .......................................................................... 55
Ændre størrelsen på dokumenter eller udskrive på papir i specialformat med Mac .......... 56
Oprette og anvende udskrivningsforudindstillinger med Mac ........................................ 56
Udskrive en forside med Mac ................................................................................... 56
Bruge vandmærker med Mac ................................................................................... 57
Udskrivning af flere sider på ét ark papir med Mac ..................................................... 57
Udskrivning på begge sider af siden (dupleksudskrivning) med Mac ............................. 58
Lagre job med Mac ................................................................................................. 58
Farveindstilling med Mac ......................................................................................... 59
Bruge menuen Service med Mac ............................................................................... 59

Løsning af problemer med Mac ............................................................................................... 61

5 Tilslutning af produktet til Windows ............................................................................... 63

Printer deler ansvarsfraskrivelse ............................................................................................... 64
Opret forbindelse med USB ..................................................................................................... 65

Cd-installation ......................................................................................................... 65

Tilslutning til et netværk med Windows ..................................................................................... 66

Understøttede netværksprotokoller ............................................................................. 66
Installer produktet på et kablet netværk med Windows ................................................ 68

Konfigurer IP-adressen .............................................................................. 68
Installation af softwaren ............................................................................ 69

Konfigurer netværksindstillinger med Windows ........................................................... 70

Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger ................................. 70
Indstil eller skift netværksadgangskoden ...................................................... 70
Manuel konfiguration af TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet ..................... 70
Manuel konfiguration af IPv6 TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet .............. 71
Linkhastighed og dupleksindstillinger .......................................................... 72

6 Papir og udskriftsmedie ................................................................................................. 73

Om brug af papir .................................................................................................................. 74

Retningslinjer for specialpapir ................................................................................... 74

Skift printerdriver, så den passer til papirtypen og -formatet i Windows ........................................ 76
Understøttede papirformater .................................................................................................... 77
Understøttede papirtyper ......................................................................................................... 80
Kapacitet for bakke og rum ..................................................................................................... 82
Læg papir i papirbakkerne ...................................................................................................... 83

DAWW

vii

background image

Fylde bakke 1 ......................................................................................................... 83

Udskrive konvolutter ................................................................................. 84

Fylde bakke 2 ......................................................................................................... 85
Fyld den ekstra bakke til 500 ark papir og kraftige medier (bakke 3) ............................ 86

Ilægning af papir i standardformat i bakke 3 ............................................. 87
Ilæg papir i specialformat i bakke 3 ........................................................... 88

Papirretning ved ilægning af papir i bakker ............................................................... 90

bakke 1 .................................................................................................. 91
Bakke 2 eller ekstrabakke 3 ...................................................................... 93

Konfiguration af bakker .......................................................................................................... 95

Konfiguration af en bakke, når du ilægger papir ........................................................ 95
Konfiguration af en bakke, så den passer til indstillingerne for udskriftsjobbet ................. 95
Konfigurer en bakke fra kontrolpanelet ...................................................................... 95
Automatisk registrering af overhead-transparenter (autoregistreringstilstand) ................... 96

Indstillinger for automatisk registrering ........................................................ 96

Vælg papiret efter kilde, type eller format ................................................................... 96

Kilde ...................................................................................................... 97
Type og format ........................................................................................ 97

7 Printerpatroner, toneropsamlingsenhed og andre forbrugsvarer .................................... 99

Printer deler ansvarsfraskrivelse ............................................................................................. 100
Oplysninger om forbrugsvarer ............................................................................................... 101
Forbrugsvarevisninger .......................................................................................................... 102

Printerpatronvisninger ............................................................................................ 102

Administrer printerpatroner ................................................................................................... 103

Skift indstillinger for printerpatroner ......................................................................... 103

Udskrivning, når en printerpatron er tæt på eller når slutningen af den anslåede
levetid .................................................................................................. 103
Aktivering eller deaktivering af indstillingerne Indstillinger for Meget lav fra
kontrolpanelet ........................................................................................ 103

Lagre og genbruge forbrugsvarer ............................................................................ 104

Genbrug af forbrugsvarer ....................................................................... 104
Opbevaring af printerpatroner ................................................................. 104
HP-politik vedrørende printerpatroner fra andre producenter end HP ............ 104

HP's websted for antiforfalskning ............................................................................ 104

Udskiftningsanvisninger ........................................................................................................ 106

Udskiftning af printerpatronen ................................................................................. 106
Udskift toneropsamlingsenheden ............................................................................. 108

Løsning af problemer med forbrugsvarer ................................................................................. 111

Kontroller printerpatronerne .................................................................................... 111

Kontroller, om printerpatronen er beskadiget ............................................. 111

viii

DAWW

background image

Tilbagevendende fejl .............................................................................. 112
Udskriv statussiden for forbrugsvarer ......................................................... 113

Fortolkning af meddelelser på kontrolpanelet for forbrugsvarer ................................... 113

10.XX.YY Fejl i forbrugsvarehukommelse ................................................... 113
Brugt forbrugsvare i brug ........................................................................ 114
Cyan patron lav ..................................................................................... 114
Cyan patron meget lav ........................................................................... 114
Fikseringsenhedssæt lav .......................................................................... 114
Fikseringsenhedssæt meget lav ................................................................ 115
Forbrugsvarer er i forkert position ............................................................. 115
Forbrugsvarer lav ................................................................................... 115
Forbrugsvarer meget lav ......................................................................... 116
Forkert patron i <farve> åbning ............................................................... 116
Gul patron lav ....................................................................................... 116
Gul patron meget lav .............................................................................. 117
Ikke-understøttet forbrugsvare installeret ..................................................... 117
Inkompatibel <farve> printerpatron .......................................................... 117
Inkompatibel fikseringsenhed ................................................................... 117
Magenta patron lav ................................................................................ 118
Magenta patron meget lav ...................................................................... 118
Sort patron lav ....................................................................................... 118
Sort patron meget lav ............................................................................. 118
Toneropsamlingsenhed næsten fuld .......................................................... 119
Udskift <farve> patron ............................................................................ 119
Udskift fikseringsenhedssæt ..................................................................... 119
Udskift forbrugsvarer .............................................................................. 120
Udskift toneropsamlingsenhed .................................................................. 120
Udskift toneropsamlingsenhed .................................................................. 120

8 Udskrivning af opgaver ................................................................................................ 123

Annullering af et udskriftsjob med Windows ............................................................................ 124
Grundlæggende udskrivningsopgaver med Windows ............................................................... 125

Åbn printerdriveren med Windows .......................................................................... 125
Få hjælp til udskriftsindstillinger med Windows ......................................................... 126
Skift antallet af udskrevne kopier med Windows ....................................................... 126
Gem specialindstillinger til genbrug med Windows ................................................... 126

Brug en udskrivningsgenvej med Windows ................................................ 126
Opret udskrivningsgenveje ...................................................................... 128

Gør udskriftskvaliteten bedre med Windows ............................................................. 130

Vælg sideformatet med Windows ............................................................ 130
Vælg et specialformat med Windows ....................................................... 130

DAWW

ix

background image

Vælg papirtypen med Windows .............................................................. 131
Vælg papirbakken med Windows ............................................................ 131
Vælg udskriftsopløsningen ....................................................................... 131

Udskriv på begge sider (dupleks) med Windows ....................................................... 131

Udskriv manuelt på begge sider (dupleks) med Windows ............................ 131
Udskriv automatisk på begge sider med Windows ..................................... 133

Udskriv flere sider pr. ark med Windows ................................................................. 135
Vælg sideretning med Windows ............................................................................. 137
Angiv farveindstillinger med Windows ..................................................................... 138

Brug HP ePrint ..................................................................................................................... 140
Flere udskrivningsopgaver med Windows ............................................................................... 141

Udskriv farvet tekst som sort/hvid (gråtoner) med Windows ....................................... 141
Udskriv på fortrykt brevpapir eller formularer med Windows ...................................... 141
Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows ...................... 143
Udskriv første eller sidste side på andet papir med Windows ..................................... 146
Sådan bruges Windows til at tilpasse et dokument til sidestørrelse .............................. 148
Tilføje et vandmærke til et dokument med Windows .................................................. 149
Opret en brochure med Windows ........................................................................... 150
Brug joblagringsfunktioner med Windows ................................................................ 151

Oprette et lagret job med Windows ......................................................... 152
Udskrivning af et lagret job ..................................................................... 153
Sletning af et lagret job ........................................................................... 154
Angiv joblagringsindstillinger med Windows ............................................. 154

Udskrive én kopi til korrektur, inden jeg udskriver resten af
kopierne ................................................................................ 154
Gemme et personligt job midlertidigt på produktet og udskrive det
senere .................................................................................... 155
Gemme jobbet midlertidigt på produktet .................................... 155
Gemme et job permanent på produktet ...................................... 155
Gør et permanent lagret job privat, så alle, der vil udskrive det, skal
angive en PIN-kode. ................................................................ 155
Modtage besked, når en person udskriver et lagret job ................ 156
Angive brugernavnet til et lagret job .......................................... 156
Angive et navn til det lagrede job ............................................. 156

Udskrivning af specielle job med Windows .............................................................. 157

Udskrivning af virksomhedsgrafik eller marketingmateriale .......................... 157

Understøttet blankt papir .......................................................... 157
Angiv dupleksjusteringen .......................................................... 158

Udskrivning af vejrfaste kort og udendørs skilte .......................................... 158

Understøttet groft papir ............................................................ 159

Direkte USB-udskrivning ........................................................................................................ 160

x

DAWW

background image

9 Farvet ........................................................................................................................... 161

Juster farve/farveindstillinger ................................................................................................. 162

Ændre farvetema for et udskriftsjob ......................................................................... 162
Skift farveindstillinger ............................................................................................ 163
Manuelle farveindstillinger ..................................................................................... 163

Brug HP EasyColor ............................................................................................................... 165
Tilpas farver til din computerskærm ........................................................................................ 166

Farveafstemning med farveprøvebog ....................................................................... 166
Udskriv farveprøver ............................................................................................... 167
PANTONE®-farveafstemning .................................................................................. 167

10 Administrer og vedligehold ......................................................................................... 169

Udskriv oplysningssider ......................................................................................................... 170
Bruge HP's integrerede webserver .......................................................................................... 172

Åbning af HP's integrerede webserver vha. en netværksforbindelse ............................. 172
Funktioner for HP's integrerede webserver ................................................................ 173

Fanen Oplysninger ................................................................................. 173
Fanen Generelt ...................................................................................... 173
Fanen Udskriv ........................................................................................ 174
Fanen Fejlfinding ................................................................................... 175
Fanen Sikkerhed .................................................................................... 175
Fanen HP Web Services .......................................................................... 175
Fanen Netværk ...................................................................................... 176
Listen Andre links ................................................................................... 176

Brug HP Web Jetadmin ......................................................................................................... 177
Produktsikkerhedsfunktioner ................................................................................................... 178

Sikkerhedserklæringer ........................................................................................... 178
IP-sikkerhed .......................................................................................................... 178
Sikring af HP's integrerede webserver ..................................................................... 178
Krypteringssupport: HP High-Performance Secure-harddiske (til modeller med krypteret
harddisk) .............................................................................................................. 178
Slet jobdata .......................................................................................................... 179

Slet jobdata ........................................................................................... 179
Data, der påvirkes .................................................................................. 179

Sikkert gemte job .................................................................................................. 180
Brug af produktets kontrolpanelmenu ....................................................................... 180
Lås processorkort .................................................................................................. 180

Økonomiindstillinger ............................................................................................................ 181

Optimere hastigheden eller energiforbruget ............................................................. 181
Energisparetilstande .............................................................................................. 181

Deaktiver eller aktiver dvaletilstand ........................................................... 181

DAWW

xi

background image

Indstilling af dvaletimeren ........................................................................ 182
Indstil dvaleplanen ................................................................................. 182

Rengøring af produktet ......................................................................................................... 183

Rengøring af papirgangen ..................................................................................... 183

Produktopdateringer ............................................................................................................. 184

11 Problemløsning .......................................................................................................... 185

Selvhjælp ............................................................................................................................ 186
Tjekliste til løsning af generelle problemer ............................................................................... 187

Faktorer, der påvirker enhedens ydeevne ................................................................. 188

Gendan fabriksindstillinger ................................................................................................... 189
Beskrivelse af meddelelser på kontrolpanelet ........................................................................... 190

Meddelelsestyper på kontrolpanelet ........................................................................ 190
Meddelelser på kontrolpanelet ................................................................................ 190

Papiret fremføres forkert eller sidder fast ................................................................................. 191

Produktet tager ikke papir ...................................................................................... 191
Produktet tager flere ark papir ................................................................................ 191
Forebyg papirstop ................................................................................................. 191

Afhjælpning af papirstop ...................................................................................................... 193

Mulige placeringer af papirstop .............................................................................. 193
Afhjælpning af papirstop i udskriftsbakkeområdet ..................................................... 194
Afhjælpning af papirstop i bakke 1 ......................................................................... 194
Afhjælpning af papirstop i bakke 2 ......................................................................... 196
Udbedring af papirstop i højre dæksel ..................................................................... 196
Udbedring af papirstop i bakken til 500 ark papir og kraftige medier (ekstraudstyr)
(bakke 3) ............................................................................................................. 200
Udbedring af papirstop i nederste højre dæksel (bakke 3) ......................................... 200
Skifte papirstopudbedring ...................................................................................... 201

Papir indføres ikke automatisk ............................................................................................... 202
Forbedring af udskriftskvaliteten ............................................................................................. 203

Brug altid den korrekte indstilling for papirtype i printerdriveren ................................. 203

Skift papirtypeindstillinger for Windows .................................................... 203
Skift papirtypeindstillinger for Mac ........................................................... 203

Juster farverindstillinger i printerdriveren .................................................................. 204

Ændre farvetema for et udskriftsjob .......................................................... 204
Skift farveindstillinger ............................................................................. 205

Brug papir, der opfylder HP's specifikationer ............................................................ 205
Udskriv en renseside .............................................................................................. 206
Kalibrer produktet for at justere farver ...................................................................... 206
Kontroller printerpatronerne .................................................................................... 207
Brug den printerdriver, der passer bedst til dine behov .............................................. 207

xii

DAWW

background image

Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt. .......................................................... 209

Produktet udskriver ikke. ......................................................................................... 209
Produktet udskriver langsomt ................................................................................... 210

Løs problemer med direkte USB-udskrivning ............................................................................. 211

Menuen Indstillinger for Hent fra USB åbner ikke, når du indsætter USB-tilbehøret ......... 211
Filen udskrives ikke fra USB-lagringstilbehøret ........................................................... 211
Filen, du vil udskrive, er ikke anført i Åbn fra USB-menuen ......................................... 212

Løs tilslutningsproblemer ...................................................................................................... 213

Løsning af problemer med direkte tilslutning ............................................................. 213
Løsning af netværksproblemer ................................................................................. 213

Dårlig fysisk forbindelse .......................................................................... 213
Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet ............................. 213
Computeren kan ikke kommunikere med produktet. .................................... 214
Produktet bruger forkerte indstillinger for link og dupleks for netværket .......... 214
Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer ............... 214
Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert .................. 214
Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte ............. 214

Afhjælp produktsoftwareproblemer med Windows ................................................................... 215

En printerdriver til produktet er ikke synlig i mappen Printer ........................................ 215
Der vises en fejlmeddelelse under softwareinstallationen ............................................ 215
Produktet er i Klar-tilstand, men der udskrives ikke ..................................................... 215

Afhjælp produktsoftwareproblemer med Mac .......................................................................... 217

Produktnavnet vises ikke i produktlisten i listen Udskriv & fax. ..................................... 217
Printerdriveren konfigurerer ikke automatisk det valgte produkt i listen Udskriv &
fax. ..................................................................................................................... 217
Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede ........................................... 217
Hvis du tilslutter med et USB-kabel, vises produktet ikke i listen Udskriv & fax, efter at
driveren er valgt. ................................................................................................... 217
Du bruger en generisk printerdriver, når du bruger en USB-forbindelse ........................ 218

Tillæg A Forbrugsvarer og ekstraudstyr ........................................................................... 219

Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer ............................................................. 220
Varenumre .......................................................................................................................... 221

Ekstraudstyr .......................................................................................................... 221
Printerpatroner og toneropsamlingsenhed ................................................................ 221
Kabler og interfaces .............................................................................................. 221
Vedligeholdelsessæt .............................................................................................. 222

Tillæg B Service og support .............................................................................................. 223

Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti ................................................................... 224
HP's Premium Protection-garanti: Begrænset garantierklæring for LaserJet-printerpatron ................. 226

DAWW

xiii

background image

Erklæring om begrænset garanti for Color LaserJet-fikseringssæt, toneropsamlingsenhed og
overførselssæt ...................................................................................................................... 227
Data gemt i printerpatronen .................................................................................................. 228
Slutbrugerlicensaftale ............................................................................................................ 229
OpenSSL ............................................................................................................................. 232
Selvreparation udført af kunden, garantiservice ....................................................................... 233
Kundesupport ...................................................................................................................... 234

Tillæg C Produktspecifikationer ........................................................................................ 235

Fysiske specifikationer .......................................................................................................... 236
Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustiske emissioner ................................................. 237
Specifikationer for driftsmiljø ................................................................................................. 238

Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger ........................................................................ 239

FCC-regulativer .................................................................................................................... 240
Miljøbeskyttelsesprogram ...................................................................................................... 241

Beskyttelse af miljøet .............................................................................................. 241
Ozonproduktion ................................................................................................... 241
Strømforbrug ........................................................................................................ 241
Papirforbrug ......................................................................................................... 241
Plastik .................................................................................................................. 241
HP LaserJet-forbrugsvarer til udskrivning ................................................................... 241
Oplysninger om returnering og genbrug .................................................................. 242

USA og Puerto Rico ................................................................................ 242

Flere returneringer (mere end en patron) .................................... 242
Enkelt returnering .................................................................... 242
Forsendelse ............................................................................ 242

Returnering uden for USA ........................................................................ 243

Papir ................................................................................................................... 243
Begrænsninger i materialet ..................................................................................... 243
Bortskaffelse af produktaffald i private husholdninger i EU .......................................... 244
Kemiske stoffer ...................................................................................................... 244
Dataark vedrørende materialesikkerhed (MSDS) ....................................................... 244
Kilder med yderligere oplysninger ........................................................................... 244

Overensstemmelseserklæring ................................................................................................. 245
Sikkerhedserklæringer .......................................................................................................... 247

Lasersikkerhed ...................................................................................................... 247
Canadiske DOC-regulativer .................................................................................... 247
VCCI-erklæring (Japan) .......................................................................................... 247
Vejledning til strømkabel ........................................................................................ 247
Erklæring vedrørende strømkabel (Japan) ................................................................. 247

xiv

DAWW

background image

EMC-erklæring (Korea) .......................................................................................... 248
Erklæring om lasersikkerhed gældende for Finland .................................................... 248
GS-erklæring (Tyskland) ......................................................................................... 248
Tabel for stoffer (Kina) ........................................................................................... 249
Erklæring om Begrænsning af farlige stoffer (Tyrkiet) ................................................. 249
Erklæring om begrænsning af farlige stoffer (Ukraine) ............................................... 249

Indeks .............................................................................................................................. 251

DAWW

xv

background image

xvi

DAWW