HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Výměna tiskové kazety

background image

Výměna tiskové kazety

Produkt používá čtyři barvy a pro každou z nich má zvláštní tiskovou kazetu: černá (K), purpurová (M),

azurová (C) a žlutá (Y).

UPOZORNĚNÍ:

Pokud toner zašpiní oděv, otřete jej suchým hadříkem a oděv vyperte ve studené vodě.

Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.

POZNÁMKA:

Informace o recyklaci použitých tiskových kazet najdete na krabici.

1.

Otevřete přední dvířka. Zkontrolujte, zda jsou

dvířka zcela otevřena.

2.

Uchopte páčku použité tiskové kazety a

zatažením ji vyjměte.

3.

Použitou tiskovou kazetu uložte do ochranného

obalu. Informace o recyklaci použitých

tiskových kazet najdete na krabici.

106

Kapitola 7 Tiskové kazety, nádobka na odpadní toner a další spotřební materiál

CSWW

background image

4.

Vyjměte novou tiskovou kazetu z ochranného

obalu.

5.

Uchopte tiskovou kazetu za obě strany a mírně

jí zatřepte, aby se toner v kazetě rozmístil

rovnoměrně.

6.

Odstraňte oranžový chránič z tiskové kazety.

UPOZORNĚNÍ:

Zabraňte nadměrnému

vystavení světlu.

UPOZORNĚNÍ:

Nedotýkejte se zeleného

válečku. Mohlo by dojít k poškození kazety.

CSWW

Návod k výměně

107

background image

7.

Přiložte tiskovou kazetu k otvoru a vložte ji tak,

aby zacvakla na své místo.

8.

Zavřete přední dvířka.