HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Kontrola tiskových kazet

background image

Kontrola tiskových kazet

Tiskovou kazetu zkontrolujte a vyměňte, pokud dochází k následujícím potížím:

Tisk je příliš světlý nebo se některé oblasti zdají vybledlé.

Potištěné stránky mají malé nepotištěné plochy.

Potištěné stránky mají skvrny nebo pruhy.

Pokud určíte, že je třeba tiskovou kazetu vyměnit, vytiskněte stránku stavu spotřebního materiálu a

vyhledejte číslo dílu správné originální tiskové kazety HP.

Typ tiskové kazety

Kroky k vyřešení problému

Doplněné nebo recyklované tiskové
kazety

Společnost Hewlett-Packard nedoporučuje použití nového nebo recyklovaného
spotřebního materiálu od jiných výrobců. Vzhledem k tomu, že nejde o originální
výrobky, nemůže společnost HP ovlivnit jejich konstrukci ani kontrolovat jejich kvalitu.
Pokud používáte naplněnou nebo recyklovanou tiskovou kazetu a nejste spokojení s
její kvalitou tisku, vyměňte tuto kazetu za originální kazetu HP.

Originální tisková kazeta HP

1.

Jakmile se blíží odhadovaný konec životnosti kazety, na ovládacím panelu
produktu nebo na stránce stavu spotřebního materiálu je vyznačen stav Velmi
nízká
. Jestliže je kvalita tisku nepřijatelná, vyměňte tiskovou kazetu.

2.

Vizuálně ověřte, zda tisková kazeta není poškozená. Viz následující pokyny.
V případě potřeby tiskovou kazetu vyměňte.

3.

Pokud potištěné stránky obsahují značky, které se několikrát opakují ve stejné
vzdálenosti od sebe, vytiskněte čisticí stránku. Jestliže se tím problém nevyřeší,
pomocí informací o opakovaných vadách v tomto dokumentu určete příčinu
problému.