HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Vyměnit spotřební materiál

background image

Vyměnit spotřební materiál

Popis

Toto varování se zobrazí, pouze pokud je produkt nastaven tak, aby se zastavil po dosažení velmi nízké

úrovně tiskové kazety. Nejméně dvě položky spotřebního materiálu dosáhly odhadovaného konce

životnosti. Skutečná zbývající životnost se může od odhadu lišit. Pro případ, kdy už kvalita tisku začne

být nepřijatelná, mějte k dispozici náhradní spotřební materiál. Pokud nedojde k snížení kvality tisku na

nepřijatelnou úroveň, spotřební materiál teď není třeba vyměnit. Jakmile daný spotřební materiál HP

dosáhl konce odhadované životnosti, dochází u něj k ukončení platnosti záruky HP Premium Protection

Warranty.

Doporučený zásah

Vyměňte příslušné spotřební materiály.

Případně konfigurujte produkt pro pokračování v tisku pomocí nabídky Správa spotřebního

materiálu.