HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Nekompatibilní fixační jednotka

background image

Nekompatibilní fixační jednotka

Popis

Fixační jednotka není s tímto zařízením kompatibilní.

Doporučený zásah

VAROVÁNÍ!

Při provozu produktu může být fixační jednotka horká. Před manipulací s fixační

jednotkou vyčkejte na její ochlazení.

1. Otevřete pravá dvířka.

2. Odstraňte nekompatibilní fixační jednotku.

116

Kapitola 7 Tiskové kazety, nádobka na odpadní toner a další spotřební materiál

CSWW

background image

3. Nainstalujte správnou fixační jednotku.

4. Zavřete pravá dvířka.