HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Přímý tisk z portu USB

background image

Přímý tisk z portu USB

Tato tiskárna umožňuje přímý tisk z portu USB. Můžete tak rychle vytisknout soubory bez nutnosti je

odesílat z počítače. Tento produkt umožňuje připojit standardní externí úložiště USB k portu USB na přední

straně zařízení. Můžete tisknout následující typy souborů:

POZNÁMKA:

Než budete moci začít tuto funkci používat, je třeba ji povolit v nabídkách ovládacího

panelu nebo pomocí integrovaného webového serveru HP.

Chcete-li tuto funkci povolit pomocí nabídek na ovládacím panelu, otevřete nabídku Správa, podnabídku

Obecná nastavení, podnabídku Nastavení obnovení z jednotky USB a pak vyberte možnost

Povolit. Chcete-li tuto funkci povolit pomocí integrovaného webového serveru HP, otevřete kartu Tisk.

.pdf

.prn

.pcl

.ps

.cht

1.

Připojte externí úložiště USB k portu USB na

přední straně zařízení.

POZNÁMKA:

Může být nutné sejmout kryt

z portu USB.

POZNÁMKA:

Pokud produkt zařízení USB

nerozpozná, zkuste použít jiný typ zařízení

USB. Vzhledem k rozdílům mezi specifikacemi

USB produkt nedokáže rozpoznat všechny typy

zařízení USB.

2.

Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko

Domů .

3.

Otevřete nabídku Obnovit úlohu z

jednotky USB.

4.

Vyberte název dokumentu, který chcete

vytisknout.

5.

Pokud potřebujete nastavit počet kopií, vyberte

možnost Kopie a zadejte počet kopií.

6.

Stisknutím tlačítka

OK

vytiskněte dokument.

CSWW

Přímý tisk z portu USB

159

background image

160

Kapitola 8 Tiskové úlohy

CSWW