HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Použití aplikace HP Web Jetadmin

background image

Použití aplikace HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin je oceňovaným špičkovým softwarovým nástrojem umožňujícím správu široké škály

síťových zařízení HP, včetně tiskáren, víceúčelových zařízení a digitálních senderů. Toto jediné řešení

umožňuje vzdálenou instalaci, správu, údržbu, řešení potíží a zabezpečení tiskového prostředí a prostředí

pro digitální zpracování obrazu, čímž zajišťuje značné zvýšení produktivity firmy díky úspoře času,

možnosti správy nákladů a ochraně investic.

Na Internetu bývají v pravidelných intervalech zveřejňovány aktualizace softwaru HP Web Jetadmin

zaručující podporu specifických funkcí jednotlivých produktů. Více informací o aktualizacích naleznete
na internetových stránkách

www.hp.com/go/webjetadmin

v sekci Self Help and Documentation

(Nápověda a dokumentace).

CSWW

Použití aplikace HP Web Jetadmin

177