HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Nastavení časovače přechodu do režimu spánku

background image

Nastavení časovače přechodu do režimu spánku

Funkce časovač přechodu do režimu spánku slouží k automatickému uvedení zařízení do režimu spánku

po nastavené době nečinnosti.

1.

Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů .

2.

Otevřete následující nabídky:

Správa

Obecná nastavení

Nastavení úspory energie

Nastavení časovače režimu spánku

Režim spánku/automatické vypnutí po

3.

Zvolte přiměřenou dobu a stiskněte tlačítko

OK

.

POZNÁMKA:

Výchozí hodnota je 45 minut.