HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Zákaznická podpora

background image

Zákaznická podpora

Získání telefonické podpory pro vaši zemi/oblast

Mějte při ruce název produktu, sériové číslo, datum zakoupení
a popis problému.

Telefonní čísla určená pro vaši zemi/oblast najdete na letáku,
který byl součástí balení produktu, nebo na webové adrese

www.hp.com/support/

.

Získání 24hodinové internetové podpory

www.hp.com/support/lj500colorM551

Získání podpory produktů používaných s počítačem Macintosh

www.hp.com/go/macosx

Stažení softwarových nástrojů, ovladačů a elektronických
informací

www.hp.com/go/lj500colorM551_software

Objednání dalších služeb nebo smluv o údržbě se
společností HP

www.hp.com/go/carepack

Registrace produktu

www.register.hp.com

234

Dodatek B Servis a podpora

CSWW