HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Oprava provedená zákazníkem – záruční servis

background image

Oprava provedená zákazníkem – záruční servis

Pro výrobky společnosti HP je určeno množství dílů s možností oprav prováděných zákazníkem (CSR),

které zkracují na minimum dobu nutnou k opravě a umožňují větší flexibilitu při provádění výměny vadných

částí. Pokud společnost HP během diagnostického období zjistí, že je možné opravu provést s použitím

dílů CSR, dodá vám takový díl, abyste provedli výměnu. Existují dvě kategorie dílů CSR: 1) Díly, u kterých

je oprava zákazníkem povinná. Pokud budete vyžadovat, aby vám tyto díly vyměnila společnost HP,

budou vám u tohoto servisu účtovány poplatky za cestu a práci. 2) Díly, u kterých je oprava zákazníkem

volitelná. Tyto díly jsou také určeny pro servis CSR. Pokud však budete vyžadovat, aby vám tuto výměnu

provedla společnost HP, může být tento servis proveden, aniž by byly účtovány další poplatky, v závislosti

na typu záručního servisu, který se vztahuje na váš výrobek.

V závislosti na dostupnosti a na zeměpisných okolnostech budou díly určené pro servis CSR odeslány tak,

aby vám byly doručeny následující pracovní den. Pokud to umožní zeměpisné podmínky, může vám být

za zvláštní příplatek nabídnuta služba dodání stejný den nebo do čtyř hodin. Budete-li potřebovat pomoc,

můžete volat do střediska technické podpory společnosti HP a technik vám pomůže po telefonu. V

materiálech dodaných s dílem CSR vás bude společnost HP informovat, zda je nutné vrátit vadný díl

společnosti HP. V případech, kdy společnost HP vyžaduje vrácení vadného dílu, je nutné vadný díl vrátit

zpět během stanoveného časového období, obvykle pěti (5) pracovních dní. Vadný díl je nutné vrátit se

související dokumentací, kterou najdete v přiloženém materiálu určeném pro odeslání. Pokud vadný díl

nevrátíte, může vám společnost HP vyfakturovat příslušnou částku za náhradní díl. U servisu typu CSR

uhradí společnost HP náklady na dopravu a na vrácení vadného dílu a určí kurýrní službu, kterou máte

použít.

CSWW

Oprava provedená zákazníkem – záruční servis

233