HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - OpenSSL

background image

OpenSSL

Tento produkt obsahuje software vyvinutý sdružením OpenSSL Project pro použití v implementaci

OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

OpenSSL PROJECT POSKYTUJE TENTO SOFTWARE „TAK JAK JE“ A ZŘÍKÁ SE JAKÝCHKOLI

VÝSLOVNÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, ZEJMÉNA IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI

A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU ORGANIZACE OpenSSL

PROJECT ANI JEJÍ SPOLUPRACOVNÍCI ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ,

PENALIZOVANÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (ZAHRNUJÍCÍ MIMO JINÉ OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO

ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB,

ZTRÁTU UŽÍVÁNÍ NEBO DAT, UŠLÝ ZISK ČI PŘERUŠENÍ PROVOZU) JAKKOLI ZPŮSOBENÉ A

VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ Z KONTRAKTU, PŘESNĚ VYMEZENÉ

ODPOVĚDNOSTI NEBO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI A JINÝCH PŘEČINŮ), VYVSTÁVAJÍCÍ

JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z UŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYBY BYLI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH

ŠKOD INFORMOVÁNI.

Součástí tohoto produktu je šifrovací software vytvořený Ericem Youngem (eay@cryptsoft.com). Tento

produkt obsahuje software, který napsal Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

232

Dodatek B Servis a podpora

CSWW