HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Nabídka Obecná nastavení

background image

Nabídka Obecná nastavení

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

Tabulka 2-7

Nabídka Obecná nastavení

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Hodnoty

Nastavení data a
času

Formát data a času

Formát data

DD/MMM/RRRR

MMM/DD/RRRR*

RRRR/MMM/DD

Formát času

12 hodin (dop./
odp.)
*

24 hodin

Datum a čas

Datum

Měsíc

Den

Rok

V seznamech nastavte
hodnoty.

CSWW

Nabídka Správa

19

background image

Tabulka 2-7

Nabídka Obecná nastavení (pokračování)

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Hodnoty

Doba

Hodina

Minuta

dop./odp.

V seznamech nastavte
hodnoty.

Časové pásmo

Měsíc

Den

Rok

V seznamech nastavte
hodnoty.

Upravit pro letní čas

Zapnuto

Vypnuto*

Nastavení úspory
energie

Nastavení časovače
režimu spánku

Časovač režimu
spánku/
automatického
vypnutí

Povolit*

Zakázat

Režim spánku/
automatické vypnutí
po

Výchozí

hodnota

je

45

minut.

Zadejte hodnotu mezi 1 a
120 minutami.

Události pro
probuzení/
automatické zapnutí

Všechny události*

Síťový port

Pouze tlačítko
napájení

Optimální rychlost/
využití energie

První strana rychleji*

Úspora energie

Vyšší úspora energie

Nejvyšší úspora
energie

Kvalita tisku

Nastavení barvy

Výrazné tóny

Sytost azurové

Sytost purpurové

Sytost žluté

Sytost černé

-5 až 5

Výchozí hodnota = 0

Střední tóny

Sytost azurové

Sytost purpurové

Sytost žluté

Sytost černé

-5 až 5

Výchozí hodnota = 0

20

Kapitola 2 Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

Tabulka 2-7

Nabídka Obecná nastavení (pokračování)

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Hodnoty

Odstíny

Sytost azurové

Sytost purpurové

Sytost žluté

Sytost černé

-5 až 5

Výchozí hodnota = 0

Obnovit hodnoty
barev

Registrace obrázku

Nastavit zásobník
<X>

Tisk zkušební stránky

Posun X1

Posun Y1

Posun X2

Posun Y2

-5,00 mm až 5,00 mm

Výchozí hodnota = 0

Režim Auto čidlo

Rozpoznávání médií v
zásobníku 1

Sada fixační jednotky

Rozšířené
rozpoznávání

Pouze fólie

Nastavení typů
papíru

Vyberte ze seznamu typů
papíru, které produkt
podporuje. Dostupné
možnosti jsou pro každý
typ papíru stejné.

Režim tisku

Vyberte režim tisku ze
seznamu.

Výchozí hodnota =
Režim Auto čidlo

Režim rezistence

Normální*

Nahoru

Dolů

Režim vlhkosti

Normální*

Vysoká

Režim předběžného
otáčení

Vypnuto*

Zapnuto

Režim teploty fixační
jednotky

Normální*

Nahoru

Dolů

Režim ohnutí papíru

Normální*

Sníženo

CSWW

Nabídka Správa

21

background image

Tabulka 2-7

Nabídka Obecná nastavení (pokračování)

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Hodnoty

Optimalizovat

Normální papír

Standardní*

Hladký

Silný papír

Standardní*

Hladký

Kontrola obálek

Normální*

Alternativní 1

Alternativní 2

Prostředí

Normální*

Nízká teplota

Síťové napětí

Normální*

Nízké napětí

Zásobník 1

Normální*

Alternativní

Pozadí

Normální*

Alternativní 1

Alternativní 2

Alternativní 3

Ovládání
stejnoměrnosti

Normální*

Alternativní 1

Alternativní 2

Alternativní 3

Ovládání sledování

Zapnuto*

Vypnuto

Registrace

Normální*

Alternativní

Ovládání přenosu

Normální*

Alternativní 1

Alternativní 2

Alternativní 3

Teplota fixace

Normální*

Alternativní

22

Kapitola 2 Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

Tabulka 2-7

Nabídka Obecná nastavení (pokračování)

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Hodnoty

Obnovit optimalizaci

Kontrola okraje

Vypnuto

Světlý

Normální*

Maximální

Obnovení po uvíznutí
papíru

Auto*

Vypnuto

Zapnuto

Automatické
obnovení

Povolit

Zakázat*

Správa uložených
úloh

Limit úložiště pro
úlohu rychlého
kopírování

1–300

Výchozí hodnota = 32

Limit pozastavení
úlohy rychlého
kopírování

Vypnuto*

1 hodina

4 hod

1 den

1 týden

Výchozí název složky

Řadit uložené úlohy
podle

Název úlohy*

Datum

Obnovit výrobní
nastavení

Resetovat

Všechna

Obecné

Tisk

Obecné zabezpečení

Kalibrace

Omezit barvy

Povolit barvy

Zakázat barvy

Barevně, je-li
povoleno
*

CSWW

Nabídka Správa

23