HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Nabídka Nastavení sítě

background image

Nabídka Nastavení sítě

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

28

Kapitola 2 Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

Tabulka 2-14

Nabídka Nastavení sítě

První úroveň

Hodnoty

Časový limit V/V

Rozsah: 5 až 300 s

Výchozí hodnota = 15

Nabídka Jetdirect

Podrobnosti naleznete v následující tabulce.

Tabulka 2-15

Nabídka Jetdirect

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Pátá úroveň

Hodnoty

Informace

Vytisknout
sestavu
zabezpečení

Ano

Ne*

TCP/IP

Povolit

Zapnuto*

Vypnuto

Název hostitele

Pomocí tlačítek se
šipkami vyberte
název hostitele.

NPIXXXXXX*

Nastavení IPv4

Metoda
konfigurace

Bootp*

DHCP

Automatická
adresa IP

Ručně

Ruční nastavení

POZNÁMKA:

Tato

nabídka je k dispozici
pouze tehdy, pokud
v nabídce Metoda
konfigurace
vyberete
možnost Ručně.

Adresa IP

Zadejte

adresu.

Maska podsítě

Zadejte

adresu.

Výchozí brána

Zadejte

adresu.

Výchozí adresa IP

Automatická
adresa IP
*

Starší

Verze DHCP

Ano

Ne*

Obnovit DHCP

Ano

Ne*

CSWW

Nabídka Správa

29

background image

Tabulka 2-15

Nabídka Jetdirect (pokračování)

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Pátá úroveň

Hodnoty

Primární server
DNS

Rozsah:

0–255

Výchozí hodnota =
xxx.xxx.xx.xx

Sekundární
server DNS

Rozsah:

0–255

Výchozí hodnota =
0.0.0.0

Nastavení IPv6

Povolit

Zapnuto*

Vypnuto

„Od:“

Ruční nastavení

Povolit

Zapnuto

Vypnuto*

„Od:“

Vyberte v seznamu
požadovanou
možnost.

Zásady pro
DHCPv6

Určené
směrovačem

Směrovač není k
dispozici
*

Vždy

Primární server
DNS

Vyberte v seznamu
požadovanou
možnost.

Sekundární
server DNS

Vyberte v seznamu
požadovanou
možnost.

Server proxy

Vyberte

v

seznamu

požadovanou
možnost.

Port serveru
proxy

Výchozí hodnota
= 00080

Časový limit
nečinnosti

Výchozí hodnota
= 0270

Obecné
zabezpečení

Zabezpečený
web

HTTPS
požadováno
*

HTTPS volitelně

IPSEC

Podržet

Zakázat*

802.1x

Resetovat

Podržet*

30

Kapitola 2 Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

Tabulka 2-15

Nabídka Jetdirect (pokračování)

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Pátá úroveň

Hodnoty

Obnovit
zabezpečení

Ano

Ne*

Diagnostika

Integrované testy Test hardwaru

LAN

Ano

Ne*

Test HTTP

Ano

Ne*

Test SNMP

Ano

Ne*

Test dráhy papíru

Ano

Ne*

Vybrat všechny
testy

Ano

Ne*

Čas provedení

Rozsah: 1 až 60
hodin

Výchozí hodnota = 1

Provést

Ano

Ne*

Testování spojení
(ping)

Typ cíle

IPv4

IPv6

Cílová adresa
IPv4

Rozsah:

0–255

Výchozí hodnota =
127.0.0.1

Cílová adresa
IPv6

Vyberte

v

seznamu

požadovanou
možnost.

Výchozí hodnota = : :
1

Velikost paketu

Výchozí

hodnota

= 64

Časová prodleva

Výchozí

hodnota

= 001

Počet

Výchozí

hodnota

= 004

Výsledky tisku

Ano

Ne*

CSWW

Nabídka Správa

31

background image

Tabulka 2-15

Nabídka Jetdirect (pokračování)

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Pátá úroveň

Hodnoty

Provést

Ano

Ne*

Výsledky
testování spojení
(ping)

Odeslané pakety

Výchozí

hodnota

= 00000

Přijaté pakety

Výchozí

hodnota

= 00000

Procenta
ztracených

Výchozí

hodnota

= 000

Min. čas vrácení

Výchozí

hodnota

= 0000

Max. čas vrácení

Výchozí

hodnota

= 0000

Průměrný čas
vrácení

Výchozí

hodnota

= 0000

Probíhá testování
spojení (ping)

Ano

Ne*

Aktualizovat

Ano

Ne*

Rychlost připojení

Auto*

10T Poloviční

10T Plný

100TX Poloviční

100TX Plný

100TX Auto

1000T Plný

32

Kapitola 2 Nabídky ovládacího panelu

CSWW