HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Nabídka Spotřební materiál

background image

Nabídka Spotřební materiál

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

Tabulka 2-4

Nabídka Spotřební materiál

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Hodnoty

Správa
spotřebního
materiálu

Tisk stavu
spotřebního
materiálu

Nastavení
spotřebního
materiálu

Černá tisková
kazeta

Velmi nízký stav

Stop

Výzva
pokračovat
*

Pokračovat

Nastavení při
nízké prahové
hodnotě

1–100

%

Kazety
s barevným
tonerem

Velmi nízký stav

Stop

Výzva
pokračovat
*

Pokračovat

Nastavení při
nízké prahové
hodnotě

Azurová tisková
kazeta

Purpurová
tisková kazeta

Žlutá tisková
kazeta

1–100 %

Nádobka na
odpadní toner

Velmi nízký stav

Stop*

Výzva
pokračovat

Pokračovat

Sada fixační
jednotky

Velmi nízký stav

Stop

Výzva
pokračovat
*

Pokračovat

Nastavení při
nízké prahové
hodnotě

1–100

%

16

Kapitola 2 Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

Tabulka 2-4

Nabídka Spotřební materiál (pokračování)

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Hodnoty

Kombinace
funkce Barevně/
Černobíle

Auto*

Většinou barevné
stránky

Většinou
černobílé stránky

Zprávy o
spotřebním
materiálu

Zpráva o
docházení
spotřebního
materiálu

Zapnuto*

Vypnuto

Ukazatel úrovně

Zapnuto*

Vypnuto

Obnovit
spotřební
materiál

Nová sada
pojistek

Ne*

Ano

Černá tisková
kazeta

Zobrazí

se

stav.

Azurová tisková
kazeta

Zobrazí

se

stav.

Purpurová
tisková kazeta

Zobrazí

se

stav.

Žlutá tisková
kazeta

Zobrazí

se

stav.

Nádobka na
odpadní toner

Zobrazí

se

stav.

Sada fixační
jednotky

Zobrazí

se

stav.

CSWW

Nabídka Spotřební materiál

17