HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Nabídka Odstraňování problémů

background image

Nabídka Odstraňování problémů

V následující tabulce označují položky s hvězdičkou (*) výchozí nastavení z výroby.

Tabulka 2-16

Nabídka Odstraňování problémů

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Hodnoty

Ukončení řešení potíží

POZNÁMKA:

Tato

položka se zobrazí jen
v případě, že se vracíte
z nabídky
Odstraňování
problémů
.

POZNÁMKA:

Po

výběru této položky
v nabídce se produkt
vypne a restartuje.

Tisk protokolu
událostí

Zobrazit protokol
událostí

Vytisknout stránku
dráhy papíru

Tisk stránky kvality

Tisk stránek řešení
potíží s kvalitou tisku

Tisk diagnostické
stránky

Test barevného pruhu Tisk zkušební stránky

Kopie

Rozsah:

1–30

Výchozí hodnota = 1

Diagnostické testy

Vypnout kontrolu
kazety

Čidla dráhy papíru

Spustit test

Test dráhy papíru

Tisk zkušební stránky

Tisk

Zdrojový zásobník

Vyberte zásobník ze
seznamu dostupných
zásobníků.

Test dráhy při
oboustranném tisku

Vypnuto*

Zapnuto

Počet kopií

Rozsah:

1–500

Výchozí hodnota = 1

CSWW

Nabídka Odstraňování problémů

33

background image

Tabulka 2-16

Nabídka Odstraňování problémů (pokračování)

První úroveň

Druhá úroveň

Třetí úroveň

Čtvrtá úroveň

Hodnoty

Ruční test čidla

Vyberte čidlo zařízení ze
seznamu.

Ruční test snímače
zásobníku/přihrádky

Vyberte čidlo zařízení ze
seznamu.

Test součástí

Vyberte

požadovanou

možnost ze seznamu
dostupných součástí.

Opakovat

Vypnuto*

Zapnuto

Test při zastavení
tisku

Načíst data
diagnostiky

Export na jednotku
USB

Diagnostické soubory

Datový soubor
zařízení

Soubor s informacemi
o ladění
*

Zahrnout výpisy
stavu systému

Vypnuto

Zapnuto*

Informace o ladění
čištění

Vypnuto

Zapnuto*

Generovat data
ladění

34

Kapitola 2 Nabídky ovládacího panelu

CSWW