HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Předpisy FCC

background image

Předpisy FCC

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci

části 15 předpisů FCC. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu před škodlivým rušením při umístění

uvnitř budov. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln. Pokud toto

zařízení není instalováno a užíváno v souladu s pokyny, může být příčinou nežádoucího rušení rádiového

spojení. Nelze však zaručit, že rušení nenastane v případě konkrétní instalace. Způsobuje-li toto zařízení

nežádoucí rušení rádiového a televizního příjmu, což lze určit zapnutím nebo vypnutím zařízení,

doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více následujících kroků:

přesměrování nebo přemístění přijímací antény,

zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem,

zapojení zařízení do zásuvky jiného elektrického okruhu, než ve kterém je zapojen přijímač,

konzultace s prodejcem nebo kvalifikovaným technikem radiových a televizních přijímačů.

POZNÁMKA:

Jakékoli změny nebo úpravy tiskárny, které nejsou výslovně povoleny společností

Hewlett-Packard, mohou mít za následek neplatnost oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Podle omezení třídy B části 15 pravidel FCC je pro přenos dat vyžadováno použití stíněného kabelu.

240

Dodatek D Informace o předpisech

CSWW

background image

Program kontroly produktu ve vztahu k životnímu
prostředí

Ochrana životního prostředí

Společnost Hewlett-Packard se zavázala vyrábět produkty vykazující vysokou kvalitu také ve vztahu k

životnímu prostředí. Tento produkt byl navržen s několika atributy, které minimalizují jeho negativní dopad

na životní prostředí.

Vytváření ozonu

Tento produkt nevytváří žádné podstatnější množství ozonu (O

3

).

Spotřeba energie

Spotřeba energie v režimu Připraveno nebo Spánek nebo Automatické vypnutí prudce klesne. Šetří se tím

přírodní prostředky a peníze, aniž by byl snížen vysoký výkon tohoto produktu. Zařízení Hewlett-Packard
pro tisk a práci s obrazem označené logem ENERGY STAR

®

odpovídá specifikacím pro zařízení pro práci

s obrazem podle programu ENERGY STAR Komise pro ochranu životního prostředí v USA. Na

zobrazovacích zařízeních splňujících specifikace programu ENERGY STAR je umístěno toto označení:

Další informace o modelech produktů splňujících specifikace programu ENERGY STAR naleznete na

adrese:

www.hp.com/go/energystar

Spotřeba papíru

Funkce ručního/automatického oboustranného tisku (oboustranný tisk) a možnost tisku n stránek na list

(více stránek na jednom listu papíru) může snížit spotřebu papíru a následně požadavky na přírodní

zdroje.

Plasty

Plastové díly s hmotností vyšší než 25 gramů jsou označeny podle mezinárodních norem, což usnadňuje

identifikaci plastů pro účely recyklace po uplynutí životnosti produktu.

Spotřební materiál HP LaserJet

Vracení a recyklace tiskových kazet HP LaserJet je snadné a bezplatné, zajišťuje je program HP Planet

Partners. Ke každému novému balení tiskové kazety spotřebního materiálu HP LaserJet se přikládají

CSWW