HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Shoda barev podle vzorníku

background image

Shoda barev podle vzorníku

Proces nalezení shody výstupu produktu s předtištěnými vzorníky barev a standardními barevnými

referencemi je poměrně složitý. V obecných případech lze dosáhnout přiměřeně dobré shody se

vzorníkem barev, k jehož vytvoření byly použity barvy azurová, purpurová, žlutá a černá. Tyto vzorníky

se nazývají vzorníky procesních barev.

Některé vzorníky jsou vytvořeny z přímých barev. Přímé barvy jsou speciálně vytvořená barviva. Mnohé

z nich se nachází mimo rozsah produktu. K většině vzorníků s přímými barvami jsou k dispozici

odpovídající vzorníky procesních barev, které obsahují aproximace přímých barev v systému CMYK.

Ve většině vzorníků procesních barev je uvedena informace o procesních standardech, které byly použity

k vytištění vzorníku. Nejčastějšími z nich jsou standardy SWOP, EURO a DIC. Chcete-li dosáhnout

optimální shody barev se vzorníkem procesních barev, vyberte v nabídce produktu příslušnou emulaci

inkoustu. Pokud nemůžete identifikovat procesní standard, použijte emulaci SWOP.

166

Kapitola 9 Barevný papír

CSWW