HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Změna motivu barev u tiskové úlohy

background image

Změna motivu barev u tiskové úlohy

1.

V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

2.

Klikněte na příkaz Vlastnosti nebo na příkaz Předvolby.

3.

Klikněte na kartu Barva.

4.

Kliknutím na políčko HP EasyColor zrušíte zaškrtnutí.

5.

V rozevíracím seznamu Motivy barev vyberte motiv barev, který chcete upravit.

Výchozí (sRGB): Tento motiv nastaví produkt pro tisk dat RGB v režimu zařízení typu raw.

Při použití tohoto motivu můžete spravovat barvy v softwarovém programu nebo v operačním

systému pro správné vykreslení.

Živé barvy (sRGB): Produkt zvyšuje barevnou sytost ve středních tónech. Tento motiv

používejte při tisku obchodní grafiky.

Fotografie (sRGB): Produkt interpretuje barvu RGB tak, jak by byla vytištěna na fotografii

z digitálního minilabu. Vytváří hlubší a sytější barvy jinak než při použití motivu Výchozí (sRBG).

Tento motiv využijte k tisku fotografií.

Foto (Adobe RGB 1998): Tento motiv zvolte při tisku digitálních fotografií, které využívají

barevný prostor AdobeRGB místo barevného prostoru sRGB. Při použití tohoto motivu vypněte

správu barev v softwarovém programu.

Žádný: Není použit žádný barevný motiv.

162

Kapitola 9 Barevný papír

CSWW