HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Nastavení funkce obnovení po uvíznutí papíru

background image

Nastavení funkce obnovení po uvíznutí papíru

Toto zařízení je vybaveno funkcí obnovení po uvíznutí médií, kterou lze použít k opětovnému vytisknutí

uvíznutých stránek. K dispozici jsou následující možnosti:

Auto – pokud je k dispozici dostatek paměti, pokusí se zařízení znovu vytisknout uvíznuté stránky.

Vypnuto – zařízení se nepokusí znovu vytisknout uvíznuté stránky. Výkonnost zařízení je optimální,

protože paměť není využita k uložení posledních stránek.

POZNÁMKA:

Při použití této možnosti mohou být některé stránky ztraceny v případě, že zařízení

dojde papír a úloha se tiskne na obě strany papíru.

Zapnuto – zařízení vždy znovu vytiskne uvíznuté stránky. Pro uložení několika posledních

tisknutých stránek je vyhrazena přídavná paměť. Tato možnost může způsobit celkové snížení

výkonnosti zařízení.

1.

Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů .

2.

Otevřete následující nabídky:

Správa

Obecná nastavení

Obnovení po uvíznutí papíru

3.

Vyberte příslušnou možnost a pak stiskněte tlačítko

OK

.

202

Kapitola 11 Řešení potíží

CSWW