HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Kontrolní seznam řešení obecných problémů

background image

Kontrolní seznam řešení obecných problémů

Při odstraňování problémů se zařízením postupujte podle následujících pokynů.

1.

Zkontrolujte, zda svítí indikátor Připraveno na zařízení. Pokud žádné indikátory nesvítí, proveďte

následující kroky:

a. Zkontrolujte zapojení napájecího kabelu.

b. Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení.

c.

Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá konfiguraci napájení zařízení. (Požadavky na napětí

naleznete na štítku na zadní části zařízení.) Pokud používáte prodlužovací kabel se zásuvkami

a jeho napětí nesplňuje dané požadavky, zapojte zařízení přímo do zdi. Pokud je již zařízení

zapojeno přímo do zdi, vyzkoušejte jinou zásuvku.

d. Pokud ani jeden z těchto kroků nepomůže, kontaktujte Středisko služeb zákazníkům společnosti

HP.

2.

Zkontrolujte kabely.

a. Zkontrolujte kabelové spojení mezi zařízením a počítačem nebo síťovým portem. Zkontrolujte,

zda je spojení v pořádku.

b. Pokud je to možné, použitím jiného kabelu zkontrolujte, zda není kabel vadný.

c.

Zkontrolujte připojení k síti.

3.

Ovládací panel by měl označovat stav připravenosti. Zobrazí-li se chybová zpráva, vyřešte chybu.

4.

Zkontrolujte, zda papír, který používáte, odpovídá uvedeným specifikacím.

5.

Vytiskněte konfigurační stránku. Pokud je zařízení připojeno k síti, vytiskněte také stránku serveru

HP Jetdirect.

a. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů .

b. Otevřete následující nabídky:

Správa

Sestavy

Stránky konfigurace/stavu

Stránka konfigurace

c.

Stisknutím tlačítka

OK

vyberte nabídku Stránka konfigurace, poté stisknutím šipky nahoru

zahajte tisk.

Pokud tisk nezačne, zkontrolujte, zda je v alespoň jednom zásobníku papír.

Pokud v zařízení uvízne papír, odstraňte jej podle pokynů na ovládacím panelu.

CSWW

Kontrolní seznam řešení obecných problémů

187

background image

6.

Pokud se konfigurační stránka vytiskne, zkontrolujte následující položky:

a. Pokud se stránky nevytisknou správně, problém spočívá v hardwaru zařízení. Obraťte se na

středisko služeb zákazníkům společnosti HP.

b. Pokud se stránky vytisknou správně, hardware zařízení je v pořádku. Problém je v počítači,

použitém ovladači tiskárny nebo programu.

7.

Vyberte jednu z následujících možností:

Windows: V nabídce Start klikněte na položku Nastavení a potom na položku Tiskárny nebo

Tiskárny a faxy. Klikněte dvakrát na název produktu.

-nebo-

Mac OS X: Spusťte nástroj Printer Setup Utility (Obslužný program nastavení

tiskárny) nebo otevřete seznam Tisk a fax a dvakrát klikněte na řadu produktů.

8.

Ověřte, zda jste nainstalovali ovladač tiskárny pro toto zařízení. Zkontrolujte v programu, zda

používáte ovladač tiskárny určený pro toto zařízení. Ovladač tiskárny se nachází na disku CD, který

byl dodán se zařízením. Ovladač tiskárny lze také stáhnout z tohoto webu:

www.hp.com/support/

lj500colorM551

.

9.

Vytiskněte krátký dokument z aplikace, o které víte, že dříve fungovala. Pokud se dokument vytiskne,

problém je v použité aplikaci. Pokud se dokument nevytiskne, proveďte následující kroky:

a. Zkuste úlohu vytisknout z jiného počítače, na kterém je nainstalován software zařízení.

b. Pokud je zařízení připojeno k síti, připojte jej pomocí kabelu USB přímo k počítači. Přesměrujte

zařízení na správný port nebo přeinstalujte software a vyberte nový typ používaného připojení.