HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Nabídka Nastavení obnovení z jednotky USB se nezobrazí při připojení úložiště USB

background image

Nabídka Nastavení obnovení z jednotky USB se nezobrazí při připojení úložiště USB

Soubor netiskne z úložiště USB.

Soubor, který chcete vytisknout, není uveden v nabídce Otevřít z jednotky USB

Nabídka Nastavení obnovení z jednotky USB se nezobrazí při
připojení úložiště USB

1.

Než budete moci začít tuto funkci používat, je třeba ji povolit v nabídkách ovládacího panelu nebo

pomocí integrovaného webového serveru HP.

Chcete-li tuto funkci povolit pomocí nabídek na ovládacím panelu, otevřete nabídku Správa,
podnabídku Obecná nastavení, podnabídku Nastavení obnovení z jednotky USB a pak
vyberte možnost Povolit. Chcete-li tuto funkci povolit pomocí integrovaného webového serveru HP,

otevřete kartu Tisk.

2.

Je možné, že používáte úložiště USB nebo systém souborů, který tento produkt nepodporuje. Soubory

uložte do standardního externího úložiště USB, které používá systém souborů File Allocation Table

(FAT). Produkt podporuje externí úložiště USB se systémem souborů FAT12, FAT16 a FAT32.

3.

Pokud již je otevřena jiná nabídka, zavřete ji a pak znovu vložte úložiště USB.

4.

Je možné, že úložiště USB obsahuje více oddílů. (Někteří výrobci úložišť USB instalují do úložišť

software, který vytváří oddíly podobně jako na disku CD.) Přeformátováním úložiště USB odeberte

oddíly nebo použijte jiné úložiště USB.

5.

Úložiště USB může vyžadovat vyšší napájení, než produkt umožňuje.

a. Odpojte externí úložiště USB.

b. Vypněte a znovu zapněte zařízení.

c.

Použijte externí úložiště USB, které má vlastní zdroj napájení nebo má nižší spotřebu.

6.

Externí úložiště USB nemusí správně fungovat.

a. Odpojte externí úložiště USB.

b. Vypněte a znovu zapněte zařízení.

c.

Pokuste se tisknout z jiného externího úložiště USB.