Nápověda pro HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

Uživatelská příručka

M551n

M551dn

M551xh

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 500 color M551

Uživatelská příručka

background image

Autorská práva a licence

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez

předchozího písemného souhlasu zakázány

kromě případů, kdy to povoluje autorský

zákon.

Změna informací obsažených v tomto

dokumentu je vyhrazena.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou

uvedeny ve výslovných prohlášeních o záruce

dodaných s těmito výrobky a službami. Z

tohoto dokumentu nelze vyvozovat další

záruky. Společnost HP není odpovědná za

technické nebo textové chyby nebo

opomenutí obsažená v tomto dokumentu.

Číslo dílu: CF079-90904

Edition 2, 9/2011

Ochranné známky

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Arobat

®

a

PostScript

®

jsou ochranné známky společnosti

Adobe Systems Incorporated.

Corel® je ochranná známka nebo

registrovaná ochranná známka společnosti

Corel Corporation nebo Corel Corporation

Limited.

Intel® Core™ je ochranná známka

společnosti Intel Corporation v USA a dalších

zemích/oblastech.

Java™ je v USA ochranná známka

společnosti Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP a

Windows Vista® jsou v USA registrované

ochranné známky společnosti Microsoft

Corporation.

UNIX

®

je registrovaná ochranná známka

sdružení Open Group.

ENERGY STAR

®

a logo ENERGY STAR

®

jsou

ochrannými známkami registrovanými v USA.

background image

Symboly použité v této příručce

TIP:

Tipy poskytují užitečné rady a zjednodušení.

POZNÁMKA:

Poznámky poskytují důležité informace vysvětlující koncept nebo popisující provedení

úlohy.

UPOZORNĚNÍ:

Výstrahy označují postupy, které je třeba použít pro prevenci ztráty dat nebo

poškození produktu.

VAROVÁNÍ!

Varování upozorňují na konkrétní postupy, které je třeba použít pro prevenci úrazu,

katastrofické ztráty dat nebo pro rozsáhlé poškození produktu.

CSWW

iii

background image

iv

Symboly použité v této příručce

CSWW

background image

Obsah

1 Základní informace o produktu ........................................................................................ 1

Srovnání produktů .................................................................................................................... 2
Ekologické vlastnosti ................................................................................................................. 4
Funkce usnadnění přístupu ........................................................................................................ 5
Zobrazení produktu .................................................................................................................. 6

Pohled na produkt zepředu ........................................................................................ 6
Pohled na produkt zezadu ......................................................................................... 7
Porty rozhraní ........................................................................................................... 8
Umístění sériového čísla a čísla modelu ....................................................................... 8

2 Nabídky ovládacího panelu .............................................................................................. 9

Uspořádání ovládacího panelu ................................................................................................ 10

Nápověda na ovládacím panelu ............................................................................... 11

Nabídky ovládacího panelu .................................................................................................... 12
Nabídka Přihlásit ................................................................................................................... 13
Nabídka Obnovit úlohu z jednotky USB .................................................................................... 14
Nabídka Obnovit úlohu z paměti zařízení ................................................................................ 15
Nabídka Spotřební materiál .................................................................................................... 16
Nabídka Zásobníky ............................................................................................................... 18
Nabídka Správa .................................................................................................................... 19

Nabídka Sestavy .................................................................................................... 19
Nabídka Obecná nastavení ..................................................................................... 19
Nabídka Nastavení obnovení z jednotky USB ............................................................ 24
Nabídka Obecné Nastavení tisku ............................................................................. 24
Nabídka Výchozí možnosti tisku ............................................................................... 25
Nabídka Nastavení displeje ..................................................................................... 26
Nabídka Správa spotřebního materiálu ..................................................................... 26
Nabídka Správa zásobníků ...................................................................................... 28
Nabídka Nastavení sítě ........................................................................................... 28

Nabídka Odstraňování problémů ............................................................................................ 33
Nabídka Údržba zařízení ....................................................................................................... 35

CSWW

v

background image

Nabídka Zálohování/obnovení ................................................................................ 35
Nabídka Kalibrace/čištění ....................................................................................... 35
Nabídka Upgrade firmwaru z USB ........................................................................... 36
Nabídka Servis ....................................................................................................... 36

3 Software pro systém Windows ....................................................................................... 37

Podporované operační systémy a ovladače tiskárny pro systém Windows .................................... 38
Volba správného ovladače tiskárny pro systém Windows ........................................................... 39

Univerzální tiskový ovladač HP (UPD) ........................................................................ 40

Režimy instalace UPD ............................................................................... 40

Změna nastavení tiskové úlohy v systému Windows .................................................................... 41

Nastavení priority tisku v systému Windows ............................................................... 41
Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu .......................... 41
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy ................................................ 42
Změna nastavení konfigurace zařízení ....................................................................... 42

Odebrání ovladače tiskárny v systému Windows ....................................................................... 43
Podporované nástroje pro systém Windows .............................................................................. 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
Implementovaný webový server HP ............................................................................ 44
HP ePrint ................................................................................................................ 44

Software pro jiné operační systémy .......................................................................................... 46

4 Použití produktu s počítačem Macintosh ......................................................................... 47

Software pro počítače Macintosh ............................................................................................. 48

Podporované operační systémy a ovladače tiskárny pro systém Mac ............................. 48
Instalace softwaru pro operační systémy Mac OS ....................................................... 48

Instalace softwaru pro počítače Mac připojené přímo k produktu ................... 48
Instalace softwaru pro počítače Mac v kabelové síti ..................................... 49

Konfigurace IP adresy ................................................................ 49
InstaIace softwaru ..................................................................... 50

Odstranění ovladače tiskárny z operačních systémů Mac ............................................. 51
Změna nastavení tiskové úlohy v počítači Macintosh ................................................... 51

Nastavení priority tisku u počítače Macintosh .............................................. 51
Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu ........... 51
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy .................................. 51
Změna nastavení konfigurace produktu ....................................................... 52

Software pro počítače Macintosh .............................................................................. 52

Nástroj HP Printer Utility pro systém Mac .................................................... 52

Spuštění nástroje HP Printer Utility ............................................... 52
Funkce nástroje HP Printer Utility ................................................. 52

Podporované nástroje pro systém Mac ...................................................................... 53

vi

CSWW

background image

Implementovaný webový server HP ............................................................. 53
HP ePrint ................................................................................................. 53
AirPrint ................................................................................................... 54

Základní tiskové úlohy v systému Mac ...................................................................................... 55

Zrušení tiskové úlohy v počítači Mac ......................................................................... 55
Změna formátu a typu papíru v počítačích Mac .......................................................... 55
Změna velikosti dokumentů nebo tisk na vlastní formát papíru u počítače Macintosh ....... 56
Vytváření a používání předvoleb tisku u počítače Macintosh ........................................ 56
Tisk titulní stránky u počítače Macintosh ..................................................................... 56
Použití vodoznaků u počítače Macintosh .................................................................... 57
Tisk více stránek na jeden list papíru u počítače Macintosh .......................................... 57
Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk) u počítače Macintosh ................................ 58
Ukládání úloh u počítače Macintosh .......................................................................... 58
Nastavení možností barev u počítače Macintosh ......................................................... 59
Použití nabídky Services (Služby) u počítače Macintosh ............................................... 59

Řešení problémů v systémech Mac ........................................................................................... 61

5 Připojení produktu v systému Windows .......................................................................... 63

Odmítnutí sdílení tiskárny ........................................................................................................ 64
Připojení přes rozhraní USB .................................................................................................... 65

Instalace z disku CD ................................................................................................ 65

Připojení k síti v systému Windows ........................................................................................... 66

Podporované síťové protokoly .................................................................................. 66
Instalace produktu v kabelové síti v systému Windows ................................................. 68

Konfigurace IP adresy ............................................................................... 68
Instalace softwaru .................................................................................... 69

Konfigurace nastavení sítě v systému Windows ........................................................... 70

Zobrazení nebo změna nastavení sítě ......................................................... 70
Nastavení nebo změna síťového hesla ........................................................ 70
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu ............. 70
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv6 pomocí ovládacího panelu ............. 71
Rychlosti připojení a nastavení oboustranného tisku ...................................... 72

6 Papír a tisková média .................................................................................................... 73

Použití papíru ........................................................................................................................ 74

Pokyny pro použití speciálního papíru ....................................................................... 74

Nastavení ovladače tiskárny podle typu a formátu papíru v systému Windows .............................. 76
Podporované formáty papíru ................................................................................................... 77
Podporované typy papíru ........................................................................................................ 80
Kapacita zásobníku a přihrádky .............................................................................................. 82
Vložení papíru do zásobníků ................................................................................................... 83

CSWW

vii

background image

Plnění zásobníku 1 .................................................................................................. 83

Tisk obálek .............................................................................................. 84

Plnění zásobníku 2 .................................................................................................. 85
Vkládání médií do volitelného zásobníku na 500 listů papíru a těžká média
(zásobník 3) ........................................................................................................... 86

Vkládání papíru standardního formátu do zásobníku 3 ................................ 87
Vkládání papíru vlastního formátu do zásobníku 3 ....................................... 88

Orientace papíru při plnění zásobníků ....................................................................... 90

Zásobník 1 .............................................................................................. 91
Zásobník 2 nebo volitelný zásobník 3 ......................................................... 93

Konfigurace zásobníků ........................................................................................................... 95

Konfigurace zásobníku při vkládání papíru ................................................................ 95
Konfigurace zásobníku podle nastavení tiskové úlohy .................................................. 95
Konfigurace zásobníku z ovládacího panelu .............................................................. 95
Automatické rozpoznávání fólie do zpětného projektoru (režim automatického
čidla) ..................................................................................................................... 96

Nastavení režimu Auto čidlo ..................................................................... 96

Výběr papíru podle zdroje, typu nebo formátu ........................................................... 96

Zdroj ...................................................................................................... 97
Typ a formát ............................................................................................ 97

7 Tiskové kazety, nádobka na odpadní toner a další spotřební materiál ........................... 99

Odmítnutí sdílení tiskárny ...................................................................................................... 100
Informace o spotřebním materiálu .......................................................................................... 101
Zobrazení spotřebního materiálu ........................................................................................... 102

Zobrazení tiskových kazet ...................................................................................... 102

Správa tiskových kazet ......................................................................................................... 103

Změna nastavení tiskových kazet ............................................................................ 103

Tisk v případě, že se tisková kazeta blíží nebo dosáhne konce životnosti ...... 103
Povolení nebo zakázání voleb Velmi nízký stav na ovládacím panelu ........... 103

Uchovávání a recyklace spotřebního materiálu ......................................................... 104

Recyklace spotřebního materiálu .............................................................. 104
Skladování tiskových kazet ...................................................................... 104
Zásady společnosti HP týkající se neoriginálních tiskových kazet .................. 104

Webové stránky společnosti HP proti padělání ......................................................... 104

Návod k výměně ................................................................................................................. 106

Výměna tiskové kazety .......................................................................................... 106
Výměna jednotky pro sběr toneru ............................................................................ 108

Řešení problémů se spotřebním materiálem ............................................................................. 111

Kontrola tiskových kazet ......................................................................................... 111

Kontrola poškození tiskové kazety ............................................................ 111

viii

CSWW

background image

Opakované vady ................................................................................... 112
Tisk stránky stavu spotřebního materiálu .................................................... 113

Interpretace zpráv ovládacího panelu týkajících se spotřebního materiálu .................... 113

10.XX.YY Chyba pam. spotřeb. materiálu ................................................. 113
Azurová kazeta je téměř prázdná ............................................................ 114
Černá kazeta je téměř prázdná ............................................................... 114
Dochází azurová kazeta ......................................................................... 114
Dochází černá kazeta ............................................................................. 115
Dochází purpurová kazeta ...................................................................... 115
Dochází sada fixační jednotky ................................................................. 115
Dochází spotřební materiál ...................................................................... 115
Dochází žlutá kazeta .............................................................................. 116
Nádobka na odpadní toner je téměř plná ................................................. 116
Nainstalován nepodporovaný spotřební materiál ....................................... 116
Nekompatibilní fixační jednotka ............................................................... 116
Nekompatibilní kazeta <barva> .............................................................. 117
Nesprávná kazeta v patici <barva> ......................................................... 117
Používá se použitý spotřební materiál ....................................................... 117
Purpurová kazeta je téměř prázdná .......................................................... 117
Sada fixační jednotky je téměř prázdná .................................................... 118
Spotřební materiál téměř prázdný ............................................................ 118
Spotřební materiál v nesprávné poloze ..................................................... 118
Vyměnit spotřební materiál ...................................................................... 119
Vyměňte <barva> kazetu ........................................................................ 119
Vyměňte nádobku na odpadní toner ......................................................... 119
Vyměňte nádobku na odpadní toner ......................................................... 120
Vyměňte sadu fixační jednotky ................................................................. 120
Žlutá kazeta je téměř prázdná ................................................................. 120

8 Tiskové úlohy ............................................................................................................... 123

Zrušení tiskové úlohy v počítači se systémem Windows ............................................................. 124
Základní tisková úloha v systému Windows ............................................................................. 125

Spuštění ovladače tiskárny v systému Windows ........................................................ 125
Získání nápovědy k možnosti tisku v systému Windows .............................................. 125
Změna počtu tištěných kopií v systému Windows ...................................................... 126
Uložení vlastních nastavení tisku pro opakované použití v systému Windows ................ 126

Použití zkratky pro tisk v systému Windows ............................................... 126
Vytvoření zkratek pro tisk ........................................................................ 127

Zlepšení kvality tisku v systému Windows ................................................................. 129

Výběr velikosti stránky v systému Windows ............................................... 129
Výběr vlastního formátu stránky v systému Windows ................................... 130

CSWW

ix

background image

Výběr typu papíru v systému Windows ..................................................... 130
Výběr zásobníku papíru v systému Windows ............................................. 130
Výběr rozlišení tisku ............................................................................... 130

Tisk na obě strany média (duplexní tisk) v systému Windows ...................................... 131

Ruční tisk na obě strany (duplexní) v systému Windows ............................... 131
Automatický tisk na obě strany (duplexní) v systému Windows ..................... 132

Tisk více stránek na list v systému Windows .............................................................. 134
Výběr orientace stránky v systému Windows ............................................................ 136
Nastavení možností barvy v systému Windows ......................................................... 137

Použití služby HP ePrint ......................................................................................................... 139
Další tiskové úlohy v systému Windows ................................................................................... 140

Tisk barevného textu v černé (stupně šedi) v systému Windows ................................... 140
Tisk na předtištěný hlavičkový papír nebo formuláře v systému Windows ..................... 140
Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows ...................................... 142
Tisk první nebo poslední stránky na jiný papír v systému Windows ............................. 145
Přizpůsobení dokumentu podle velikosti stránky pomocí systému Windows ................... 147
Přidání vodoznaku do dokumentu v systému Windows .............................................. 148
Vytvoření brožury pomocí systému Windows ............................................................ 149
Použití funkce uložení úlohy v systému Windows ....................................................... 150

Vytvoření uložené úlohy v systému Windows ............................................. 151
Tisk uložené úlohy .................................................................................. 152
Odstranění uložené úlohy ....................................................................... 153
Nastavení možností uložení úlohy v systému Windows ............................... 153

Tisk jedné kopie pro kontrolu před vytištěním všech kopií ............. 153
Dočasné uložení osobní úlohy v produktu pro pozdější tisk .......... 154
Dočasné uložení úlohy v zařízení .............................................. 154
Trvalé uložení úlohy v zařízení .................................................. 154
Změna trvale uložené úlohy na soukromou (lze ji vytisknout pouze
po zadání kódu PIN) ............................................................... 154
Obdržení oznámení, pokud někdo provádí tisk uložené úlohy ...... 155
Nastavení uživatelského jména pro uloženou úlohu ..................... 155
Zadání názvu uložené úlohy ..................................................... 155

Tisk specializovaných úloh v systému Windows ........................................................ 156

Tisk obchodní grafiky nebo marketingových materiálů ................................ 156

Podporovaný lesklý papír ......................................................... 156
Nastavení vyrovnání při oboustranném tisku ............................... 157

Tisk map a venkovních nápisů odolných proti nepřízni počasí ..................... 157

Podporovaný tuhý papír ........................................................... 158

Přímý tisk z portu USB ........................................................................................................... 159

x

CSWW

background image

9 Barevný papír .............................................................................................................. 161

Úprava barvy / nastavení barev ............................................................................................ 162

Změna motivu barev u tiskové úlohy ........................................................................ 162
Změna možností barev ......................................................................................... 163
Ruční nastavení barev ............................................................................................ 163

Použití softwaru HP EasyColor ............................................................................................... 165
Vyrovnejte barvy na obrazovce počítače. ............................................................................... 166

Shoda barev podle vzorníku ................................................................................... 166
Tisk vzorků barev .................................................................................................. 167
Shoda barev PANTONE® ..................................................................................... 167

10 Správa a údržba ........................................................................................................ 169

Tisk informačních stránek ...................................................................................................... 170
Použití implementovaného webového serveru HP ..................................................................... 172

Pomocí síťového připojení spusťte integrovaný webový server HP ............................... 172
Funkce integrovaného webového serveru HP ............................................................ 173

Karta Informace ..................................................................................... 173
Karta Obecné ........................................................................................ 174
Karta Tisk .............................................................................................. 174
Karta Odstraňování problémů .................................................................. 175
Karta Zabezpečení ................................................................................. 175
Karta Webové služby HP ........................................................................ 176
Karta Síť ............................................................................................... 176
Seznam Další odkazy ............................................................................. 176

Použití aplikace HP Web Jetadmin ......................................................................................... 177
Funkce zabezpečení produktu ............................................................................................... 178

Bezpečnostní pokyny ............................................................................................. 178
Zabezpečení protokolu IP ....................................................................................... 178
Zabezpečení implementovaného webového serveru HP ............................................. 178
Podpora šifrování: Vysoce výkonné zabezpečené pevné disky HP (pro modely se
šifrovaným pevným diskem) .................................................................................... 178
Vymazání dat úlohy .............................................................................................. 179

Vymazání dat úlohy ............................................................................... 179
Dotčená data ......................................................................................... 179

Zabezpečení uložených úloh .................................................................................. 180
Uzamčení nabídek ovládacího panelu ..................................................................... 180
Uzamčení skříně formátoru ..................................................................................... 180

Úsporná nastavení ............................................................................................................... 181

Optimalizace rychlosti nebo spotřeby energie ......................................................... 181
Úsporné režimy .................................................................................................... 181

Zakázání nebo povolení režimu spánku .................................................... 181

CSWW

xi

background image

Nastavení časovače přechodu do režimu spánku ....................................... 182
Nastavení časového plánu režimu spánku ................................................. 182

Čištění produktu ................................................................................................................... 183

Čištění dráhy papíru .............................................................................................. 183

Aktualizace produktu ............................................................................................................ 184

11 Řešení potíží ............................................................................................................... 185

Vlastní pomoc ...................................................................................................................... 186
Kontrolní seznam řešení obecných problémů ........................................................................... 187

Faktory ovlivňující výkonnost zařízení ...................................................................... 188

Obnovení výrobního nastavení .............................................................................................. 189
Význam zpráv na ovládacím panelu ...................................................................................... 190

Typy hlášení ovládacího panelu .............................................................................. 190
Hlášení ovládacího panelu ..................................................................................... 190

Papír se nesprávně podává nebo uvíznul ................................................................................ 191

Produkt nepodává papír ........................................................................................ 191
Produkt podává více listů papíru. ............................................................................ 191
Zabránění uvíznutí papíru ...................................................................................... 191

Odstranění uvíznutého média ................................................................................................ 193

Místa uvíznutí ....................................................................................................... 193
Odstranění uvíznutí v oblasti výstupní přihrádky ........................................................ 194
Odstranění uvíznutí v zásobníku 1 .......................................................................... 194
Odstranění uvíznutí v zásobníku 2 .......................................................................... 196
Odstranění uvíznutí v pravých dvířkách ................................................................... 196
Odstranění uvíznutí ve volitelném zásobníku na 500 listů papíru a těžká média
(zásobník 3) ......................................................................................................... 200
Odstraňte uvíznutí v pravých dolních dvířkách (zásobník 3) ....................................... 200
Nastavení funkce obnovení po uvíznutí papíru .......................................................... 202

Nedochází k automatickému podávání papíru ......................................................................... 203
Zlepšení kvality tisku ............................................................................................................. 204

Použití správného nastavení typu papíru v ovladači tiskárny ....................................... 204

Změna nastavení typu papíru pro systém Windows .................................... 204
Změna nastavení typu papíru pro systém Mac OS ...................................... 204

Úprava nastavení barev v ovladači tiskárny ............................................................. 205

Změna motivu barev u tiskové úlohy ......................................................... 205
Změna možností barev .......................................................................... 206

Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP ......................................... 206
Tisk čisticí stránky .................................................................................................. 207
Kalibrace produktu pro vyrovnání barev .................................................................. 207
Kontrola tiskových kazet ......................................................................................... 208
Použití ovladače tiskárny, který nejlépe odpovídá vašim tiskovým potřebám ................. 208

xii

CSWW

background image

Produkt netiskne nebo tiskne pomalu. ..................................................................................... 210

Produkt netiskne. ................................................................................................... 210
Produkt tiskne pomalu. ........................................................................................... 210

Řešení potíží s přímým tiskem z portu USB .............................................................................. 211

Nabídka Nastavení obnovení z jednotky USB se nezobrazí při připojení úložiště
USB ..................................................................................................................... 211
Soubor netiskne z úložiště USB. .............................................................................. 211
Soubor, který chcete vytisknout, není uveden v nabídce Otevřít z jednotky USB ............ 212

Řešení potíží s připojením k síti ............................................................................................. 213

Řešení potíží s přímým připojením ........................................................................... 213
Řešení potíží se sítí ................................................................................................ 213

Špatné fyzické připojení. ........................................................................ 213
Počítač používá nesprávnou IP adresu produktu ......................................... 213
Počítač nekomunikuje s produktem. .......................................................... 214
Produkt používá nesprávný odkaz a nastavení duplexní sítě ........................ 214
Nové softwarové aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou. ..... 214
Počítač nebo pracovní stanice mohou být nesprávně nastaveny. .................. 214
Produkt je zakázán nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná. ................... 214

Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Windows ........................................... 215

Ovladač tiskárny pro produkt se nezobrazuje ve složce Tiskárna ................................ 215
Během instalace softwaru se zobrazila chybová zpráva ............................................. 215
Produkt je ve stavu Připraveno, ale netiskne .............................................................. 215

Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Mac ................................................... 217

Název produktu se nezobrazuje v seznamu produktů v seznamu Print & Fax (Tisk a
fax) ..................................................................................................................... 217
Ovladač tiskárny nenastavil automaticky zařízení zvolené v seznamu Print & Fax (Tisk a
fax). .................................................................................................................... 217
Tisková úloha nebyla zaslána do požadovaného produktu. ........................................ 217
Při připojení kabelem USB se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu
Print & Fax (Tisk a fax). .......................................................................................... 218
Pro připojení USB používáte obecný ovladač tiskárny ................................................ 218

Dodatek A Spotřební materiál a příslušenství .................................................................. 219

Objednání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu .............................................. 220
Čísla součástí ...................................................................................................................... 221

Příslušenství .......................................................................................................... 221
Tiskové kazety a jednotka pro sběr toneru ................................................................ 221
Kabely a rozhraní ................................................................................................. 221
Sady pro údržbu ................................................................................................... 222

CSWW

xiii

background image

Dodatek B Servis a podpora ............................................................................................ 223

Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard ........................................................ 224
Záruka HP Premium Protection Warranty: Prohlášení o omezené záruce na tiskovou kazetu
LaserJet ............................................................................................................................... 226
Prohlášení o omezené záruce na fixační sadu, nádobku na odpadní toner a přenosovou sadu pro
tiskárny Color LaserJet .......................................................................................................... 227
Data uložená na tiskové kazetě ............................................................................................. 228
Licenční smlouva s koncovým uživatelem ................................................................................. 229
OpenSSL ............................................................................................................................. 232
Oprava provedená zákazníkem – záruční servis ...................................................................... 233
Zákaznická podpora ............................................................................................................ 234

Dodatek C Technické údaje o produktu ............................................................................ 235

Rozměry ............................................................................................................................. 236
Spotřeba energie, elektrické specifikace a akustické emise ........................................................ 237
Specifikace prostředí ............................................................................................................ 238

Dodatek D Informace o předpisech .................................................................................. 239

Předpisy FCC ...................................................................................................................... 240
Program kontroly produktu ve vztahu k životnímu prostředí ........................................................ 241

Ochrana životního prostředí ................................................................................... 241
Vytváření ozonu .................................................................................................... 241
Spotřeba energie .................................................................................................. 241
Spotřeba papíru .................................................................................................... 241
Plasty ................................................................................................................... 241
Spotřební materiál HP LaserJet ................................................................................ 241
Pokyny pro vracení a recyklaci ............................................................................... 242

Spojené státy americké a Portoriko ........................................................... 242

Vrácení více kazet najednou ..................................................... 242
Vracení jednoho kusu .............................................................. 242
Odeslání ................................................................................ 242

Program sběru mimo USA ....................................................................... 243

Papír ................................................................................................................... 243
Omezení materiálu ................................................................................................ 243
Likvidace odpadů původci odpadů v domácnostech Evropské unie ............................. 244
Chemické látky ..................................................................................................... 244
Bezpečnostní list MSDS (Material Safety Data Sheet) ................................................. 244
Další informace ..................................................................................................... 244

Prohlášení o shodě ............................................................................................................... 246
Prohlášení o bezpečnosti ...................................................................................................... 248

Bezpečnost laseru ................................................................................................. 248

xiv

CSWW

background image

Kanadské předpisy DOC ....................................................................................... 248
Prohlášení VCCI (Japonsko) .................................................................................... 248
Pokyny pro manipulaci s napájecím kabelem ........................................................... 248
Prohlášení o napájecím kabelu (Japonsko) ............................................................... 248
Prohlášení EMC (Korea) ......................................................................................... 249
Prohlášení o laseru pro Finsko ................................................................................ 249
Prohlášení o udělení značky GS (Německo) ............................................................. 249
Tabulka materiálu (Čína) ........................................................................................ 250
Prohlášení o omezení používání nebezpečných látek (Turecko) ................................... 250
Prohlášení o omezení používání nebezpečných látek (Ukrajina) .................................. 250

Rejstřík ............................................................................................................................. 251

CSWW

xv

background image

xvi

CSWW