HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Cancel·lació d’una tasca d’impressió amb el Windows

background image

Cancel·lació d'una tasca d'impressió amb el Windows

1.

Premeu el botó Stop (Atura) del tauler de

control.

2.

Premeu la fletxa avall per ressaltar l'opció

Cancel·la la tasca actual i, tot seguit,

premeu el botó

D'acord

.

NOTA:

Quan cancel·leu una tasca

d'impressió, haureu d'esperar-vos uns instants

abans no desapareguin totes les impressions.

124

Capítol 8 Tasques d'impressió

CAWW