HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Autoajuda

background image

Autoajuda

A més de la informació d'aquesta guia, teniu a l'abast altres fonts d'informació d'utilitat.

Pòster imprimible per a utilitzar el tauler
de control del producte

Aquest pòster està disponible al CD del producte. S’imprimeix en quatre pàgines a
color que podeu col·locar a prop del producte. Conté informació sobre com utilitzar
els botons i altres funcions disponibles al tauler de control del producte.

Temes de referència ràpida

Hi ha diversos temes de consulta ràpida sobre el producte en aquest lloc web:

www.hp.com/support/lj500colorM551

.

Podeu imprimir aquests temes i guardar-los a prop del producte. Són una referència
pràctica per a procediments habituals.

Ajuda del tauler de control

El tauler de control inclou una ajuda que us guia per diferents tasques, com ara la
substitució de cartutxos d'impressió i l'eliminació d'embussos.

186

Capítol 11 Solució de problemes

CAWW