HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - OpenSSL

background image

OpenSSL

Aquest producte inclou el programari desenvolupat pel projecte OpenSSL per utilitzar en el joc d'eines

OpenSSL (http://www.openssl.org/)

AQUEST PROGRAMARI L'HA SUBMINISTRAT EL PROJECTE OpenSSL ``AS IS'' I ES RENUNCIA A

QUALSEVOL GARANTIA EXPRESSA O IMPLÍCITA, INCLOSES PERÒ NO LIMITADES A, LES GARANTIES

IMPLICADES DE CAPACITAT DE MARXANDATGE I ADEQÜACIÓ PER A QUALSEVOL OBJECTIU EN

PARTICULAR. EN CAP CAS EL PROJECTE OpenSSL PROJECT O ELS SEUS COL·LABORADORS SERAN

RESPONSABLES DE CAP DANY DIRECTE, INDIRECTE, ESPECIAL, EXEMPLAR O CONSEQÜENT

(INCLÒS EL PROVEÏMENT DE RECANVIS I SERVEIS,

PÈRDUA DE DADES O BENEFICIS, O INTERRUPCIÓ COMERCIAL). SIGUI QUINA SIGUI LA CAUSA, EN

EL CONTRACTE, EN LA RESPONSABILITAT O EN EL DANY INTENCIONAT (INCLOSA LA

NEGLIGÈNCIA I D'ALTRES) QUE NO SIGUI ESTRICTAMENT DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI

ENCARA QUE S'HAGI AVISAT D'UN POSSIBLE DANY.

Aquest producte inclou el programari criptogràfic escrit per Eric Young (eay@cryptsoft.com). Aquest

producte inclou el programari escrit per Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

234

Apèndix B Serveis i suport

CAWW

background image

Servei de garantia Customer self-repair
(autoreparació pel client)

Els productes HP s'han dissenyat amb moltes peces de Customer Self Repair (CSR) per minimitzar el temps

de reparació i permetre una major flexibilitat en la substitució de les peces defectuoses. Si durant el

període de diagnòstic, HP identifica que es pot dur a terme una reparació utilitzant una peca CSR, us

l'enviarà directament per fer el canvi. Hi ha dues categories de peces CSR: 1) Peces amb autoreparació

pel client obligatòria. Si sol·liciteu a HP la substitució d'aquestes peces, haureu de pagar les despeses

d'enviament i de mà d'obra d'aquest servei. 2) Peces amb autoreparació pel client opcional. Aquestes

peces estan dissenyades pel servei Customer Self Repair. Tanmateix, si sol·liciteu a HP la seva substitució,

aquest servei no tindrà cap cost addicional d'acord amb el tipus de servei de garantia indicat al producte.

En funció de la disponibilitat i del lloc on es demanen, les peces CSR s'enviaran per ésser lliurades el

següent dia feiner. Segons el lloc de lliurament, es pot oferir un lliurament al mateix dia o en quatre hores.

Si cal assistència, podeu trucar al Centre d'Assistència Tècnica d'HP i un tècnic us ajudarà per telèfon.

HP especifica als materials enviats amb una peça de substitució CSR si s'ha de retornar la peça

defectuosa. En els supòsits on calgui retornar la peça defectuosa a HP, haureu d'enviar-la-hi dins un

període determinat de temps, normalment en cinc (5) dies feiners. S'ha de tornar la peça defectuosa

amb la documentació associada al material de transport subministrat. Si no es torna la peça defectuosa,

HP podrà facturar-vos el recanvi. Quan s'utilitza el servei d'autoreparació pel client, HP suportarà totes

les despeses d'enviament i de devolució de la peça i determinarà el servei de missatgeria/transportista

que caldrà utilitzar.

CAWW