HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Sistemes operatius i controladors d’impressora compatibles per a Windows

background image

Sistemes operatius i controladors d'impressora
compatibles per a Windows

El producte és compatible amb els següents sistemes operatius del Windows:

Sistemes operatius

Admesos pel producte

Admesos pel CD d'instal·lador inclòs

Windows

®

XP Service Pack 2 o superior

(32 bits)

Windows

®

XP (64 bits)

1

Windows Vista

®

(32 bits i 64 bits)

Windows 7 (32 i 64 bits)

Windows Server 2003 (32 bits)

Windows Server 2003 (64 bits)

Windows Server 2008 (32 i 64 bits) R2
64 bits

1

Per a les versions de 64 bits de Windows XP, podeu descarregar el controlador de la impressora d'Internet i instal·lar-ho amb
l'auxiliar d'addició d'impressores de Windows.

El producte és compatible amb els següents controladors d'impressora de Windows:

HP PCL 6 (és el controlador d'impressora per defecte que s'instal·la des del CD de programari inclòs)

HP PCL 6 Universal Print Driver (Controlador d'impressora universal HP PCL 6) (HP UPD PCL 5)

Controlador d'impressió universal d'emulació HP PostScript (HP UPD PS)

Controlador d'impressora d' HP PCL 5 Universal (HP UPD PCL 5)

Els controladors de la impressora inclouen una eina d'ajuda en línia que ofereix instruccions per a les

tasques habituals d'impressió i descriu els botons, quadres de verificació i llistes desplegables del

controlador de la impressora.

NOTA:

Si voleu més informació sobre l'UPD, aneu a

www.hp.com/go/upd

.

38

Capítol 3 Programari per a Windows

CAWW

background image

Selecció del controlador de la impressora correcte per
al Windows

El controladors d'impressora donen accés a les funcions del producte i permeten que l'ordinador s'hi

comuniqui (mitjançant un llenguatge d'impressora). Els següents controladors d'impressora estan

disponibles a

www.hp.com/go/lj500colorM551_programari

.

Controlador HP PCL 6

Se subministra com a controlador predeterminat al CD de programari inclòs.
Aquest controlador s'instal·la automàticament tret que en descarregueu un altre
diferent d'Internet.

Recomanat per a tots els entorns Windows.

Proporciona la millor velocitat, qualitat d'impressió i compatibilitat amb
característiques del producte per a la major part d'usuaris.

Desenvolupat per alinear amb la interfície de dispositiu gràfic (GDI) del
Windows per obtenir la millor velocitat en entorns Windows.

És possible que no sigui totalment compatible amb programaris de tercers o
personalitzats basats en PCL 5

Controlador HP UPD PCL 6

Recomanat per a tots els entorns Windows.

Proporciona la millor velocitat, qualitat d'impressió i compatibilitat amb
característiques del producte per a la major part d'usuaris.

Desenvolupat per alinear-lo amb la interfície de dispositiu gràfic (GDI) del
Windows per a obtenir la millor velocitat en entorns Windows

És possible que no sigui totalment compatible amb programaris de tercers o
personalitzats basats en PCL 5

Controlador HP UPD PS

Recomanat per a la impressió amb programari Adobe

®

o amb altres

programaris de gràfics de gran intensitat.

Ofereix compatibilitat per a les necessitats d'impressió amb l'emulació PostScript
o per a fonts PostScript flash.

Controlador HP UPD PCL 5

Recomanat per a tasques d'impressió d'oficina generals en entorns Windows.

Compatible amb versions PCL anteriors i productes HP LaserJet més antics.

La millor opció per imprimir des de programari de tercers o personalitzat

La millor opció quan es treballa en entorns mixtes, que exigeixen que el producte
estigui configurat amb PCL 5 (UNIX

®

, Linux, unitat principal).

Dissenyat per utilitzar-se en entorns corporatius Windows, per tenir un sol
controlador per a diversos models d'impressores.

Opció prioritària per imprimir en diversos models d'impressora des d'un
ordinador Windows portàtil.

CAWW