HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HP Universal Print Driver (Controlador d’impressió universal d’HP)

background image

HP Universal Print Driver (Controlador d'impressió universal d'HP)

El controlador d'impressió universal (UPD) d'HP per al Windows és un sol controlador que proporciona

accés immediat a gairebé qualsevol producte HP LaserJet, des de qualsevol lloc, sense que calgui

descarregar controladors a part. S'ha desenvolupat amb l'acreditada tecnologia de controladors

d'impressió d'HP, s'ha posat a prova a fons i s'ha fet servir amb molts programaris. És una solució potent

que ofereix un rendiment constant al llarg del temps.

L'UPD d'HP es comunica directament amb cada producte HP, aplega informació de configuració i després

personalitza la interfície d'usuari per mostrar les funcions disponibles i pròpies de cada producte. També

activa automàticament les funcions que el producte té disponibles, com la impressió a dues cares o el

grapat, perquè l'usuari no ho hagi de fer manualment.

Trobareu més informació a

www.hp.com/go/upd

.