HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Mides de paper compatibles

background image

Mides de paper compatibles

Aquest producte admet diverses mides de paper i és compatible amb diversos tipus de suports.

NOTA:

Per obtenir els millors resultats, seleccioneu la mida i el tipus de paper correctes i especifiqueu-

los al controlador de la impressora abans d'imprimir.

Taula 6-1

Mides de paper i de suports d'impressió admesos

Mida i dimensions

Safata 1

Safata 2

Safata 3 (opcional)

Carta

215,9 x 279 mm

Legal

215,9 x 355,6 mm

A4

210 x 297 mm

RA4

215 x 305 mm

A5

148 x 210 mm

B5 (JIS)

182 x 257 mm

B6 (JIS)

128 x 182 mm

Executiu

184,2 x 266,7 mm

Informe

140 x 216 mm

4 x 6

101,6 x 152,4 mm

10 x 15 cm

101,6 x 152,4 mm

3x5

76,2 x 127,0 mm

5 x 7

127 x 177,8 mm

CAWW

Mides de paper compatibles

77

background image

Taula 6-1

Mides de paper i de suports d'impressió admesos (continuació)

Mida i dimensions

Safata 1

Safata 2

Safata 3 (opcional)

5 x 8

127 x 203,2 mm

A6

105 x 148 mm

Targeta postal (JIS)

100 x 148 mm 3,94 x 5,83 polzades

Postal doble (JIS)

148 x 200 mm

16K

184 x 260 mm

16K

195 x 270 mm

16K

197 x 273 mm

8,5 x 13

215,9 x 330,2 mm

Sobre comercial núm.10

104,9 x 241,3 mm

Sobre #9

98,43 mm x 225,43 mm

Sobre B5

176 x 250 mm

Sobre C5 ISO

162 x 229 mm

Sobre C6

114 x 162 mm

Sobre DL ISO

110 x 220 mm

Sobre Monarch

98,4 x 190,5 mm

78

Capítol 6 Paper i material d'impressió

CAWW

background image

Taula 6-1

Mides de paper i de suports d'impressió admesos (continuació)

Mida i dimensions

Safata 1

Safata 2

Safata 3 (opcional)

Personalitzat

De 76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm

Personalitzat

De 101,6 x 148 mm a 215,9 x 297 mm

Personalitzat

De 148 x 215,9 mm a 210 x 355,6 mm

CAWW

Mides de paper compatibles

79