HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Directrius per a papers especials

background image

Directrius per a papers especials

Aquest producte admet la impressió en suports especials. Utilitzeu les següents directrius per obtenir

resultats satisfactoris. Quan feu servir paper o suports d'impressió especials, assegureu-vos que fixeu el

tipus i la mida al controlador de la impressora per tal d'obtenir el millor resultat.

ATENCIÓ:

els productes HP LaserJet utilitzen fusors per adherir les partícules seques del tòner al paper

en forma de punts molt precisos. El paper làser d'HP ha estat dissenyat per resistir aquesta calor extrema.

Si feu servir paper d'injecció de tinta, podeu deteriorar el producte.

Tipus de suport

No

Sobres

Emmagatzemeu els sobres plans.

Utilitzeu sobres la junta dels quals
arriba fins a la cantonada del sobre.

Utilitzeu tires adhesives protegides
aprovades per a impressores làser.

No utilitzeu sobres que estiguin
arrugats, presentin incisions,
estiguin enganxats o tinguin danys
de cap altre tipus.

No utilitzeu sobres que tinguin
ganxos, fermalls, finestres
transparents o folre.

No utilitzeu suports adhesius o altres
materials sintètics.

Etiquetes

Utilitzeu només etiquetes que no
tinguin espais entre elles.

Feu servir etiquetes llises.

Utilitzeu només fulls d'etiquetes
sencers.

No utilitzeu etiquetes arrugades,
amb bombolles o que tinguin danys.

No imprimiu fulls d'etiquetes que no
estiguin sencers.

74

Capítol 6 Paper i material d'impressió

CAWW

background image

Tipus de suport

No

Transparències

Utilitzeu només transparències
aprovades per a l'ús en impressores
làser en color.

Col·loqueu les transparències sobre
una superfície plana després de
treure-les del producte.

No utilitzeu suports d'impressió
transparents que no hagin estat
aprovats per a impressores làser.

Paper de carta o formularis prèviament
impresos

Utilitzeu només paper de carta o
formularis aprovats per a
impressores làser.

No utilitzeu paper de carta amb
relleu o amb capçalera metàl·lica.

Paper gruixut

Utilitzeu només paper gruixut
aprovat per a impressores làser i
que compleixi les especificacions de
pes del producte.

No utilitzeu paper més gruixut que
el de les especificacions de suports
d'impressió recomanats per al
producte, a no ser que sigui paper
HP aprovat per a aquest producte.

Paper setinat o recobert

Utilitzeu només paper setinat o
recobert aprovat per a impressores
làser.

No utilitzeu paper setinat o recobert
dissenyat per a productes d'injecció
de tinta.

CAWW

Comprensió de l'utilització del paper

75