HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Capacitat de la safata

background image

Capacitat de la safata

Per evitar embussos, no sobrecarregueu les safates. Assegureu-vos que la part superior de la pila és per

sota de l'indicador del límit de càrrega de la safata. Per a paper curt/estret i pesant/brillant, carregueu

el paper a menys de la meitat dels indicadors de safata plena.

Safata

Tipus de paper

Especificacions

Quantitat

Safata 1

Paper

Interval:

De paper bond de 60 g/m

2

a paper

bond de 220 g/m

2

Alçada màxima de la pila: 10 mm

Equivalent a 100 fulls de paper bond de
75 g/m

2

Sobres

Paper bond de menys de 60 g/m

2

a

paper bond de 90 g/m

2

Fins a 10 sobres

Etiquetes

Màxim: Gruix de 0,102 mm

Alçada màxima de la pila: 10 mm

Transparències

Mínim: Gruix de 0,102 mm

Alçada màxima de la pila: 10 mm

Fins a 50 fulls

Paper setinat

Interval:

Paper bond (1a. qual.) de 105 g/m

2

a

paper bond (1a. qual.) de 220 g/m

2

Alçada màxima de la pila: 10 mm

Fins a 50 fulls

Safata 2

Paper

Interval:

Paper bond de 60 g/m

2

a paper bond

de 220 g/m

2

Equivalent a 500 fulls de paper bond de
75 g/m

2

Alçada màxima de la pila: 56 mm

Per a les mides de paper A5, A6 i 4x6,
i per a paper imprès amb orientació
horitzontal, l'alçada màxima de la pila
és de 40 mm,

Etiquetes

Màxim: Gruix de 0,102 mm

Alçada màxima de la pila: 56 mm

Transparències

Mínim: Gruix de 0,102 mm

Alçada màxima de la pila: 56 mm

Paper setinat

Interval:

Paper bond de 105 g/m

2

a paper bond

de 220 g/m

2

Alçada màxima de la pila: 30 mm

82

Capítol 6 Paper i material d'impressió

CAWW

background image

Safata

Tipus de paper

Especificacions

Quantitat

Safata 3

Paper

Interval:

Paper bond de 60 g/m

2

a paper bond

de 220 g/m

2

Equivalent a 500 fulls de paper bond de
75 g/m

2

Alçada màxima de la pila: 56 mm

Etiquetes

Màxim: Gruix de 0,102 mm

Alçada màxima de la pila: 56 mm

Transparències

Mínim: Gruix de 0,102 mm

Alçada màxima de la pila: 56 mm

Paper setinat

Interval:

Paper bond de 105 g/m

2

a paper bond

de 220 g/m

2

Alçada màxima de la pila: 56 mm

Safata de sortida

Paper

Fins a 300 fulls de paper bond de 75 g/
m

2

CAWW

Capacitat de la safata

83